ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสท์ ซิดนีย์ 7 วัน 5 คืน สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2561 บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสท์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน ช้อปปิ้งแปซิฟิคแฟร์ Q1 OBSERVATION DECK MOVIE WORLD อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

LOFT-WB-1112_ENJOY AUSTRALIA 7 DAYS 5 NIGHTS

นำท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงภาพยนต์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง นำท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และ นั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ

วันแรก (วันที่ 10 เมษายน 61)              กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง (วันที่ 11 เมษายน 61)           กรุงเทพฯ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า 

00.01 น. เหิรฟ้าสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 473

11.50 น. ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้า หลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท (ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นน้ำหรือกางเกงขาสั่นใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึ้นบนเรือหากท่านต้องการป้อนอาหารโลมา ส่วน กระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่จะจัดส่งไปที่ห้องพัก) ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง เดินทางถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ที่มี กิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน้ำและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อม สัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กับปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตามธรรมชาติด้วยมือท่านเอง

***(เนื่องจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจขึ้นมาให้ป้อนอาหารแต่ละวัน ไม่มากเท่ากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัสโลมาโดยเด็ดขาด)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (วันที่ 12 เมษายน 61) ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสโดยให้ท่านได้อิสระทำกิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซึ่งท่าน สามารถสัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่ หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการที่ต้องติดต่อหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าคือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, HelicopterJoy Flight, Marine Discovery Cruise

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร

นำท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่านไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่นๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ท่านได้ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาที ไปยังท่าเรือเมืองบริสเบน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองบริสเบน BRISBANE FOURPOINT BY SHERATON หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (วันที่ 13 เมษายน 61) บริสเบน – โกลด์โคสท์ -เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน – ช้อปปิ้งแปซิฟิค แฟร์- Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักช็อปปิ้ง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน นำท่านสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์

นำท่านเดินทางสู่ แปซิฟิค แฟร์ (PACIFIC FAIR SHOPPING CENTRE) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อันทันสมัย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อเลือกชมสินค้าจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังของออสเตรเลีย อาทิเช่น DAVID JONES, MYER, TARGET และ เพลิดเพลินกับร้านค้าชั้นนำกว่า 400 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, HERMES, GUCCI, KATE SPADE, GIVENCHY, HUGO BOSS, MICHAEL KORS, UGG AUSTRALIA, ADIDAS, UNDER ARMOUR, BILLABONG, RIP CURL, QUIKSILVER, G-STAR RAW,SUPERDRY และอีกมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION DECK เป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกมีจำนวนชั้นถึง 80 ชั้น เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดาว บริการด้วยลิฟท์ความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเป็นชั้นชมวิว ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู..บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สดๆจากทะเล)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองบริสเบน BRISBANE FOURPOINT BY SHERATON หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (วันที่ 14 เมษายน 61) บริสเบน – MOVIE WORLD – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงภาพยนต์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง นำท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และ นั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ

ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่างผาดโผน ทะลุกำแพง และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการจำลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD

ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER เช่นบั๊กบันนี่สคูปปี้ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และ เปียกฝนเครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนำท่านไปยังดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยนำท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศาและสนุกประทับใจ

(รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน

ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยสารการบิน แคนตัส แอร์เวย์

เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองซิดนีย์ SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (วันที่ 15 เมษายน 61) ซิดนีย์–อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ –ซิดนีย์ ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว ให้ท่านได้ เดินชมธรรมชาติตามจัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุด ถ่านหินในสมัยก่อน นำท่านขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ย่านไชน่า ทาวน์ที่เป็นย่านเก่าแก่อีกแห่งของซิดนีย์ มีร้านค้าเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่น สินค้าของชาวอะบอริจิ้นส์ ตุ๊กตาแกะ ครีมบำรุงผิว หรือ ของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือ จิงโจ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (วันที่ 16 เมษายน 61) ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000

ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือแบบบุฟเฟ่ต์

ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

13.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์

16.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472

22.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ….โดยสวัสดิภาพ ..

กำหนดการเดินทาง

 • 10 – 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 76,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 72,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 68,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 63,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3 1,000. -บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (รวมตั๋วภายในประเทศแล้ว)

 • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 53,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 49,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 45,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 42,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3 1,000. -บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป อายุ 115ปี และ 7584ปีคุ้มครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 • ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000. บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด