ทัวร์ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน 27 -31 กรกฎาคม 2561 (วันอาสาฬหบูชา) คลองโอตารุ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) ภูเขาโชวะชินซัง

จิโกกุดานิ ฮอกไกโด hokkaido jigokudani

LOFT-JP5_HOKKAIDO LAVENDER XJ

ชม “บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำ ทำให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน้ำแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย

 • บิเอะ โซอุนเคียว โทยะ โอตารุ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน
 • “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด
 • ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”
 • สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ”
 • ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • พิเศษ!! ให้ท่านได้ทาน “เมลอน แบบไม่อั้น” อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
 • บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ)

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น้ำดื่มบนเครื่อง มื้อเช้า สำหรับทุกท่าน ]

วันที่สอง ตลาดปลานิโจ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ออนเซ็น

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน

จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

และนำท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ร้านเครื่องแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่อดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรือ ซื้อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ดสดๆ

นำท่านชมความงามของ “น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิววธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ำที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ำอิชิคาริได้

พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์สาเก – เมืองบิเอะ – เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) – BLUE POND – นั่งรถไฟโนโรโกะ – เมืองฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า” ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ “เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka)” เนินเขากว้างใหญ่ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์นับ 10 ชนิดปลูกเรียงรายสลับสีกันเป็นแนวยาว ให้ท่านได้เดินลัดเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสันของดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา ระหว่างกลางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ทางสวนจะทำการจัดสรรปลูกดอกไม้นานาชนิดสลับสีสันให้เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia และอื่นๆอีกมากมายที่เวียนสลับกันแสดงความสวยงามให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานเมลอน อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น (แบบไม่อั้น)

จากนั้นนำท่านชม “บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำ ทำให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน้ำแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุราโน่” โดย “รถไฟขบวนพิเศษชื่อ โนโรโกะ” รถไฟขบวนนี้ให้บริการระหว่างเมือง Asahikawa, Biei ไปสุดสายที่ Furano จะให้บริการเฉพาะหน้าร้อนช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บาน ที่พิเศษคือรถไฟขบวนนี้จะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีที่นั่งพิเศษเก้าอี้จะหันข้างออกชมวิวด้านข้างแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

เพื่อนำท่านเข้าสู่ “โทมิตะฟาร์ม” เพื่อชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์” ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางดอกไม้หลากสีสัน ที่แข่งกันบานไม่เพียงแค่ทุ่งลาเวนเดอร์เท่านั้น ภายในสวนยังมีดอกไม้นานาชนิด และดอกไม้เรือนกระจก ต้อนรับผู้มาท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ ชั้นยอด ที่สกัดกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดขึ้นอยู่ช่วงเวลาและสภาพอากาศ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” ให้ทุกท่านช้อปปิ้งย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น และ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

@ เลือกซื้อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”

จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%***

บริการด้วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด

“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล อีกทั้งยังมีเนื้อหมู เนื้อวัว ชั้นดี พร้อมผักสดๆ บริการแบบอิ่มไม่อั้น

(ราคาดังกล่าวสามารถแจ้งซื้อเพิ่มก่อนเดินทางเท่านั้น…การสอบถามซื้อเพิ่มหน้างานไม่สามารถใช้ราคานี้ได้)

พักที่ ANA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ ทำเนียบรัฐบาลเก่า – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาโชวะชินซัง – มิตซุย เอาท์เล็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม “ทำเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้เห็นบ่อน้ำร้อนที่มีควันพวยพุ่งออกมาจากพื้นหินพร้อมกับกลิ่นกำมะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์

จากนั้นท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อ ขนม ของฝากท้องถิ่น ณ จุดบริการแห่งนี้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งช้อป และ ชิมตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621

15.10 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น้ำดื่มบนเครื่อง มื้อค่ำ สำหรับทุกท่าน ]

กำหนดเดินทาง

 • 27 -31 กรกฎาคม 2561 (วันอาสาฬหบูชา)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป

 • ผู้ใหญ่ 43,900 บาท
 • เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 43,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บาท
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -15,000 บาท
 • เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจองค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 15/3/2561)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน
 • วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
 • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
 • กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ
 • รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้
 • ต้องแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610