ทัวร์อิตาลีเหนือ 10 วัน 7 คืน มิลาน ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ซานตา มาร์เกริตา ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า เทือกเขาโดโลไมท์ ทะเลสาบมิซูริน่า เบลลาจิโอ ทะเลสาบโคโม่

ซิงเกว เตรเล่ (cinque terre) ประเทศอิตาลี

LOFT-EUR-28B_BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2,000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง เพราะสมัยนั้นเมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียังไม่ได้รวมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการทำสงครามเพื่อแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่สำคัญมีหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยโรมันทั้งกำแพงเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและปัจจุบันก็เป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) อาทิตย์

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สอง มิลาน – เจนัว – อิตาเลียน ริเวียร่า – ปอร์โตฟิโน่ – ซานตา มาร์เกริตา จันทร์

00.35 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940

07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี้ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี้เป็นดั่งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เริ่มต้นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป, เครื่องเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝั่งตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้รับการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก (146 ก.ม.)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

14.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย (35 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hotel-continental.it

วันที่สาม อิตาเลียนริเวียร่า – ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ต ที่นี่งดงามจนได้สมญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดที่นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีที่สวยที่สุด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

Vernazza (เวร์นาซซา) Cinque Terre 5 หมู่บ้านริมผา ประเทศอิตาลี

บ่าย นำท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hotel-continental.it

วันที่สี่ ซานตา มาร์เกริตา – โมเดนา – พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี – เวอโรน่า พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

Duomo Florence Italy มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์ หอระฆัง หอศีลจุ่ม ทรง 8 เหลี่ยม งดงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมยืนยาวมากว่า 500 ปี

08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari Museum (MEF) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรงกับวันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Ferrari ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1898 หรือเมื่อกว่า 118 ปีที่แล้ว (283 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะเข้าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงยนตรกรรมที่มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตที่ Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ พร้อมกับจัดแสดงวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ม้าลำพองอย่างละเอียดทุกแง่มุม MEF ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ Ferrari แห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยู่ในเมืองมาราเนลโล เปิดทำการเมื่องเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990 พิพิธภัณฑ์ในเมืองโมเดน่า ถูกออกแบบให้สามารถหมุนเวียนการจัดแสดงได้โดยเน้นที่ตัวผู้ก่อตั้ง Enzo Ferrari จากนั้น เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ (115 ก.ม.)

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.crowneplazaverona.com

วันที่ห้า เวอโรน่า – ซีร์มิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า – เทือกเขาโดโลไมท์ พฤหัสบดี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2,000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง เพราะสมัยนั้นเมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียังไม่ได้รวมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการทำสงครามเพื่อแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่สำคัญมีหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยโรมันทั้งกำแพงเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและปัจจุบันก็เป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองซีร์มิโอเน่ นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นำท่านเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger (148 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่เทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทั้งในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา นำท่านพักที่เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็นเมืองที่ถือเป็นประตูสู่เทืองเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ที่รุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน งดงามด้วยจัตุรัส โบสถ์ และวิหาร (159 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.fourpointsbolzano.com

วันที่หก ทะเลสาบมิซูริน่า – ขึ้น Cable Car ชม Alpe Di Siusi – โดโลไมท์ ศุกร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake Misurina) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ น้ำใสราวกระจก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านนั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่เนินเขา Alpe Di Siusi นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันมหัศจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงแหลมชันเป็นจุดเด่น มีเส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวให้ท่านได้เลือกเก็บภาพสวยๆ ก่อนกลับสู่ด้านล่าง

หมายเหตุ กระเช้า Cable Car จะปิดทำการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือนเป็นสำคัญ

19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.fourpointsbolzano.com

วันที่เจ็ด โดโลไมท์ – เบลลาจิโอ – ทะเลสาบโคโม่ – โคโม่ เสาร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. พาคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ (315 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองจนได้เวลาอันสมควร นำคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบทำให้ดูโดดเด่น จากนั้น รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLE SUISE COMO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hotelmetropolesuissecomo.com

วันที่แปด โคโม่ – มิลาน – อิสระช้อปปิ้ง อาทิตย์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง (168 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

มิลาน Milan ประเทศอิตาลี Italy

บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดังของโลก ที่ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นับว่าเป็นห้างที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในมิลาน และยังเป็นที่ตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA PLAZA MILANO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.ramadaplazamilano.it

วันที่เก้า เดินทางสู่สนามบิน จันทร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941

วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร

06.05 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 7 – 16 ต.ค. 2561
 • 14 – 23 ต.ค. 2561
 • 21 – 30 ต.ค. 2561

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 94,000.-
 • Child 4-11 With Bed 85,000.-
 • Child 4-6 No Bed 76,000.-
 • DBL SGL USED 17,000.-
 • SGL SUPP 13,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -29,500.-/-23,000.-

PERIOD

 • 2 – 9 พ.ย. 2561

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 85,000.-
 • Child 4-11 With Bed 77,000.-
 • Child 4-6 No Bed 68,000.-
 • DBL SGL USED 17,000.-
 • SGL SUPP 13,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -22,500.-/-17,500.-

PERIOD

 • 11 – 20 พ.ย. 2561
 • 18 – 27 พ.ย. 2561

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 92,000.-
 • Child 4-11 With Bed 83,000.-
 • Child 4-6 No Bed 74,000.-
 • DBL SGL USED 17,000.-
 • SGL SUPP 13,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -28,000.-/-22,000.-

PERIOD

 • 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2561

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 86,000.-
 • Child 4-11 With Bed 78,000.-
 • Child 4-6 No Bed 67,000.-
 • DBL SGL USED 17,000.-
 • SGL SUPP 13,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -23,500.-/-18,500.-

PERIOD

 • 6 – 15 ม.ค. 2562
 • 13 – 22 ม.ค. 2562
 • 20 – 29 ม.ค. 2562
 • 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 2562
 • 3 – 12 ก.พ. 2562
 • 10 – 19 ก.พ. 2562
 • 17 – 26 ก.พ. 2562
 • 24 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562
 • 3 – 12 มี.ค. 2562
 • 10 – 19 มี.ค. 2562

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 92,000.-
 • Child 4-11 With Bed 83,000.-
 • Child 4-6 No Bed 74,000.-
 • DBL SGL USED 17,000.-
 • SGL SUPP 13,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -28,000.-/-22,000.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610