ทัวร์ฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน 23-31 มกราคม 2562 กรุงเฮลซิงกิ พักบ้านหลังคากระจก GLASS IGLOO Snow Castle ขับ Snowmobile – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker หมู่บ้านซานตาครอส The Palace of Toompea เมืองปอร์โว

หมู่บ้านซานตาคลอส ฟินแลนด์ santa claus village finland

LOFT-EUR-66B_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 8 DAYS

หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloos) ซึ่งตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ (Lapland) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นำเข้าพักในหมู่บ้านเรือนกระจก ซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ผลิตจากกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอดเพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง และไม่ให้บดบังทัศนียภาพความงามด้านนอกห้อง เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน และไม่ควรพลาดกับประสบการณ์การเข้าพักในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ท้องฟ้าเปิดท่านจะได้นอนบนเตียงแสนอุ่นพร้อมชมวิวแสงเหนือสุดสวยที่รอคอยทุกท่านในค่ำคืนฤดูหนาว

23 ม.ค. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) พุธ

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

23.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY144

24 ม.ค. 62 กรุงเฮลซิงกิ – อิวาโล – แคสสลอตทาแน่น – นั่งสุนัขลากเลื่อน – พักบ้านหลังคากระจก GLASS IGLOO พฤหัสบดี

05.20 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

07.05 น. จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองอิวาโล่ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY609

08.45 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองอิวาโล่ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloos) ซึ่งตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ (Lapland) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นำเข้าพักในหมู่บ้านเรือนกระจก ซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ผลิตจากกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอดเพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง และไม่ให้บดบังทัศนียภาพความงามด้านนอกห้อง เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน และไม่ควรพลาดกับประสบการณ์การเข้าพักในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ท้องฟ้าเปิดท่านจะได้นอนบนเตียงแสนอุ่นพร้อมชมวิวแสงเหนือสุดสวยที่รอคอยทุกท่านในค่ำคืนฤดูหนาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS www.kakslauttanen.fi

25 ม.ค. 62 แคสสลอตทาแน่น – เคมิ – Snow Castle ศุกร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

14.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. นำท่านชม Snow Castle อันเป็นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ในทุก ๆ ปีของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ชำนาญการจะเริ่มการแกะสลัก และนำเอาน้ำแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจำลองแบบให้เป็นเมืองน้ำแข็งที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมือมนุษย์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ROMANTIC DINNER @ ภัตตาคารน้ำแข็ง บนโต๊ะน้ำแข็งแกะสลักให้คุณได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนวิเศษ Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CUMULUS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.cumulus.fi

26 ม.ค. 62 ขับ Snowmobile – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน้ำชา TEEPEE “KOTA” สูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมอาหารว่างแซนด์วิชและชา – กาแฟ จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือของ SAMPO Icebreaker เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว นำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น. -17.00 น. เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตร ในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CUMULUS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.cumulus.fi

27 ม.ค. 62 เคมิ – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส – Reindeer Sleigh – เฮลซิงกิ อาทิตย์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรวาเนียมิชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ (Finish Lapland) หรือบ้านของซานตาคลอส ลุงซานต้าแสนใจดี นั่งรถเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์มาแจกของขวัญให้แก่เด็กๆในวันคริสต์มาส

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบัตร จากนั้นนำท่านชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะสำคัญของคุณลุงซานต้าที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่พร้อมรับ Reindeer driving license เป็นที่ระลึก

18.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY536

19.30 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ รับสัมภาระแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร

20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.ihg.com

28 ม.ค. 62 เฮลซิงกิ – เที่ยวชมเมืองหลวง – อิสระช้อปปิ้ง จันทร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วนำชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

13.00 น. อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ Stockmann Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปบนเนื้อที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร มีร้านค้ามากมายทั้ง Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.ihg.com

29 ม.ค. 62 กรุงเฮลซิงกิ – ทาลลินน์ – เที่ยวชมเมืองเก่า – The Palace of Toompea – Viru Gate – เฮลซิงกิ อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

10.30 น. นำท่านล่องเรือ Tallink Silja High Speed Cruise สู่เมืองทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

12.30 น. เรือเทียบท่าที่เมืองทาลลินน์ จากนั้นรถโค้ชพาคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

14.00 น. เที่ยวชมเมืองทาลลินน์ เข้าสู่เขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่มีกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางโอบล้อมชวนให้นึกไปถึงยุคอัศวินเทมปลาร์ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกและได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี นำท่านเดินชมเมืองเริ่มจากเขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ เพื่อให้ท่านได้ชม The Palace of Toompea ซึ่งในปัจจุบันคือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า แล้วนำท่านไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ ที่สร้างขึ้นตามพระบัญชาของ ชาร์ล อเล็กซานเดอร์ที่ 3 โดยช่างฝีมือจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปกับ DOME CHURCH โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านชม Tall Herman Tower ป้อมปราการเมืองเก่าในยุคกลาง จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ทาวน์ งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคสร้างก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนทั้งแบบอาร์ตนูโวและโกธิค ล้วนได้ รับการบูรณะไว้อย่างน่าชม ใกล้กันจะเป็น The Town Hall Pharmacy ร้านขายยาที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองย่านถนนคนเดินที่เริ่มจาก Viru Gate มีสินค้าพื้นเมือง อาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.30 น. นำท่านล่องเรือ High Speed Cruise เดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ

18.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.ihg.com

30 ม.ค. 62 เฮลซิงกิ – เมืองปอร์โว – เดินทางกลับกรุงเทพฯ พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านชอปปิ้ง ที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg พื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเฮลซิงกิ (52 ก.ม.)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

14.00 น. หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141

31 ม.ค. 62 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พฤหัสบดี

07.25 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

 • 23-31 มกราคม 2562

ค่าทัวร์ต่อท่าน :

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 139,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 125,000.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 111,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 23,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ -35,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ -30,000.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Snow Castle /
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610