ทัวร์ฟินแลนด์ 8 วัน ตามล่าแสงเหนือ ธันวาคม (ปีใหม่ 2020) – มีนาคม 2020 กรุงเฮลซิงกิ อิวาโล่ อินารี KAKSLAUTTANEN นอนบ้านอิกลู Husky Safari โรวาเนียมิ ล่าแสงเหนือ ซานตาครอส วิลเลจ เคมิ Sampo Icebreaker Reindeer Safari Snowmobile Ice Restaurant เฮลซิงกิ ปอร์โว

แสงเหนือ แสงออโรร่า ไอซ์แลนด์ iceland aurora borealis alftanes nordurljos 2012-303-1

LOFT-EUR-66_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 8 DAYS

นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบัตร

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์) เสาร์

08.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

10.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY7246

17.10 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY7047

21.50 น. ถึงเมืองอิวาโล่ (Ivalo) รถโค้ชนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IVALO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.hotelivalo.fi.en

วันที่ 2 อิวาโล่ – อินารี- KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู – Husky Safari อาทิตย์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland ของชาว Sami ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นำท่านเข้าชม SIIDA MUSEUM พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ที่จัดแสดงเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านเดินทางสู่แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ตแบบ Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก (Lapland) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีโรงแรมแบบอิกลูให้บริการอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่งนี้ยังงดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผู้ได้มาเยือน นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นำเข้าพักใน Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลักษณ์ของแลปแลนด์ที่ผสมผสานกับกระท่อมแก้วอันแสนสะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นส่วนตัวของห้องน้ำ มุมแพนทรีจัดวางอย่างลงตัว ในส่วนของ Glass Igloo ถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจากอิกลูอื่นๆได้ในมุมมองที่สวยงาม กระจกซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด เพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง ยังให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่ำคืนที่แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ้น เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

Activities เริ่มกิจกรรมกับประสบการณ์ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้ง จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

ค่ำ **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)

วันที่ 3 KAKSLAUTTANEN – โรวาเนียมิ – ล่าแสงเหนือ จันทร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

เดินเที่ยวชมรอบบริเวณรีสอร์ท ถ่ายภาพสวยของ Snow Igloo หรือชมฟาร์มเลี้ยงกวางเรนเดียร์ สัตว์เศรษฐกิจของชาวแลปป์ หรือชมวิวทิวทัศน์บนยอดหอคอย Igloo Tower นอกจากนี้ยังมี Art Gallery ให้ท่านได้ชมผลงานทางศิลปะประจำถิ่น

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปป์แลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic Circle หรือวงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ(Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

ค่ำ **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจำกัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนั้นเราจะนำท่านออกไปนอกเมืองสู่เบสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อนๆ สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SOKOS ROVANIEMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน www.sokos.fi

วันที่ 4 โรวาเนียมิ – ซานตาครอส วิลเลจ – เคมิ อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

หมู่บ้านซานตาคลอส ฟินแลนด์ santa claus village finland

09.00 น. นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบัตร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก นำน่ำก่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC KEMI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

วันที่ 5 เคมิ – Sampo Icebreaker – Reindeer Safari – ล่าแสงเหนือ พุธ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

Activities ถึงท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว มีการนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice Floating ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

สุนัขลากเลื่อน ตอนที่ 2 dog sled ด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. Husky Safari ประเทศฟินแลนด์

Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พาหนะสำคัญของคุณลุงซานต้า ที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ ให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานกับความเร็วในรูปแบบใหม่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

ค่ำ **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจำกัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนั้นเราจะนำท่านออกไปนอกเมืองสู่เบสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อนๆ สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC HOTEL KEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

วันที่ 6 เคมิ – Snowmobile – Ice Restaurant – บินสู่เฮลซิงกิ พฤหัส

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

สโนว์โมบิล Snowmobile

Activities นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน Ice Restaurant Local

Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลักน้ำแข็งให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละปีจะมีความแตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลัก และการทำ Snow Hotel อีกหนึ่งประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมน้ำแข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ ให้ท่านได้ เพลิดเพลินไปอย่างไม่รู้เบื่อ (เปิดให้บริการเดือนมกราคม – เมษายน 2020)

17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 514

22.25 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radisson.com

วันที่ 7 เฮลซิงกิ – ปอร์โว – เที่ยวชมเมือง – เดินทางกลับกรุงเทพฯ พฤหัส

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิ้ง ที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg พื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเฮลซิงกิ (52 กม.)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วนำชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย หรือ brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel

17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ศุกร์

00.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY143 (เช็คอินน์วันที่ 7 ของการเดินทาง)

15.40 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 28 ธ.ค.-4 ม.ค.63

Tour Fare

 • Adults 149,000.-
 • Child 4-11 With Bed 134,900.-
 • Child 4-6 No Bed 119,900.-
 • SGL SUPP 26,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -36,000/30,000

PERIOD

 • 11-18 ม.ค63
 • 27 ม.ค-3 ก.พ.63
 • 8-15 ก.พ.63
 • 22-29 ก.พ.63
 • 7-14 มี.ค.63
 • 21-28 มี.ค.63

Tour Fare

 • Adults 145,000.-
 • Child 4-11 With Bed 130,900.-
 • Child 4-6 No Bed 116,900.-
 • SGL SUPP 26,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -36,000/30,000

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 (BKK-HEL // HELIVL // KEM-HEL-BKK)
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Reindeer Sleigh / Aurora Hunting Outside
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610