ทัวร์ไอซ์แลนด์ 8 วัน 21 – 28 ก.ย., 12 – 19, 19 – 26 ต.ค. และ 23 – 30 พ.ย. 62 โคเปนเฮเกน เรคยาวิก วงแหวนทองคำ พายเรือคายัค เซลฟอส ขับรถสโนว์โมบิล น้ำตกสโกการ์ฟอส เคล้าส์เตอร์ โจกุลซาลอน Diamond Beach กิจกรรม Walk on Glacier วิค ชายหาดสีดำ เซลยาแลนฟอส บูลลากูน เคฟลาวิก ออสโล

LOFT-EUR-34_ICELAND 8 DAYS

นั่งรถขึ้นไปบนภูเขา เพื่อขับสโนว์โมบิลกันบนธารน้ำแข็ง ซึ่งถือว่ามีไม่กี่ที่บนโลกที่สามารถทำได้ ทั้งสนุกสนาน ตื่นเต้น พร้อมเก็บภาพความประทับใจของกิจกรรมอย่างเต็มที่

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 | กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – เรคยาวิก

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก) เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) นำท่านเยี่ยมชมความสวยงามของเมืองโคเปนเฮเกน เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid), น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) และพระราชวังอมาเลนบอร์ก (Amalienborg) โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น ให้ทุกท่านถ่ายรูป Check In เก๋ๆ ก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศไอซ์แลนด์

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบินโคเปนฮาเกน

เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205 เวลา 14.00 – 15.10 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไอซ์แลนด์) เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ โดยเริ่มแวะถ่ายรูปอวดเพื่อนๆกับ ประติมากรรมซันโวยาจเจอร์ (Sun voyager) เป็นงานประติมากรรมรูปเรือ สร้างขึ้น โดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason และโบสถ์ประจำเมือง “ฮัลล์กริมสเคิร์กยา” (Hallgrimskirkja) ถือได้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสต์ ลักษณะโบสถ์มีความแปลกตา และบ้านฮอฟดิเฮ้าส์ (Hofdi Haus) บ้านเล็กๆกะทัดรัดแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของไอซ์แลนด์ ทั้ง 3 ที่นี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Fosshotel Reykjavik หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 | เรคยาวิค – วงแหวนทองคำ – พายเรือคายัค – เซลฟอส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “วงแหวนทองคำ” (Golden Circle) เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมี 3 สถานที่ท่องเที่ยวประกอบกัน โดยเริ่มต้นที่ อุทยานแห่งชาติซิงเกวนลี (Thingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยสถานที่นี้มีจุดเด่นอยู่ที่พื้นแผ่นดิน ถือว่าเป็นจุดที่ท่านสามารถชมแผ่นเปลือกโลกที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินทางต่อเพื่อไปชม น้ำพุร้อนเกร์เซอร์ (Geyser) น้ำพุร้อนที่มีพลังงานจากความร้อนใต้พิภพ จะปะทุขึ้นมาทุก 5 – 10 นาที บางความปะทุมีความสูงถึง 20 เมตร บริเวณใกล้เคียงจะมี น้ำตกกูลล์ฟอส (Gullfoss) ชมความงดงามของน้ำตกทองคำ หรือไนแองการ่า ไอซ์แลนด์ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีเหลืองทองอร่าม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ Stokkeseyri กิจกรรมพายเรือคายัค กิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะเราจะนำท่านไปพายเรือคายัคบนทะเลสาบอันแสนสงบ หมู่บ้านน่ารักๆ บ้านไม้สไตล์ชนบท พายเรือล่องไปตามน้ำ เพื่อชมธรรมชาติอันน่าทึ่งของไอซ์แลนด์ที่อุดมสมบูรณ์

หมายเหตุ : การพายเรือคายัคมีกำหนดอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 6 ปี หากผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 6 ปี ทางบริษัทจะทำการคืนเงินในส่วนนี้ให้ สำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 6 ปีแต่ไม่ประสงค์จะทำกิจกรรมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินให้ เนื่องจากต้องทำการจองและชำระเงินล่วงหน้า

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

Selfoss Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 | ขับรถสโนว์โมบิล – น้ำตกสโกการ์ฟอส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ไมล์เดลโจกุล (Mýrdalsjökull) เพื่อเล่นกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้นที่สุดกับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) โดยถือเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ โดยเราจะต้องทำการเตรียมชุดและอุปกรณ์ให้ท่านพร้อมกับการผจญภัย และจากนั้นเราจะนั่งรถขึ้นไปบนภูเขา เพื่อขับสโนว์โมบิลกันบนธารน้ำแข็ง ซึ่งถือว่ามีไม่กี่ที่บนโลกที่สามารถทำได้ ทั้งสนุกสนาน ตื่นเต้น พร้อมเก็บภาพความประทับใจของกิจกรรมอย่างเต็มที่

หมายเหตุ : กิจกรรมขับรถสโนว์โมบิลกำหนดอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 5 ปี หากผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 5 ปี ทางบริษัทจะทำการคืนเงินในส่วนนี้สำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 5 ปีแต่ไม่ประสงค์จะทำกิจกรรมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินให้ เนื่องจากต้องทำการจองและชำระเงินล่วงหน้า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางไปยังเมืองสโกการ์ (Skoger) เพื่อแวะถ่ายภาพประทับใจกับ น้ำตกสโกการ์ฟอส (Skogarfoss) มีความสูงถึง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

Fosshotel Nupar หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 | เคล้าส์เตอร์ – โจกุลซาลอน – Diamond Beach – กิจกรรม Walk on Glacier

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังทะเลสาบน้ำแข็ง “โจกุลซาลอน” (Jökulsárlón) เป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ โดยเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง วัตนาโจกุล ถือเป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมทะเลสาบโจกุลซาลอน และบริเวณหาดทรายเพชร โดยบริเวณหาดทรายเพชรนี้ มักจะมีก้อนน้ำแข็งลอยมาเกยตื้นอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การถ่ายภาพและเยี่ยมชมความแปลกของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ (Iceberg) ที่หลุดและลอยอยู่ในทะเลสาบอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

จากนั้นนำทุกท่านชมหาดทรายสีดำที่มีกองน้ำแข็งเกยตื้นอยู่เต็มพื้นที่ เรียกว่า “หาดทรายเพชร” (Diamond beach) ที่ไหลมาตามธารน้ำแข็งวัตนาโจกุล มุ่งสู่ทะเล และถูกคลื่นทะเลซัดมาเกยตื้น มีรูปร่างแปลกตาตามธรรมชาติน่ามหัศจรรย์ ประหนึ่ง มีใครเอาเพชรสะท้อนเงาวูบวาบมาวางกองไว้ตัดกับพื้นทรายสีดำสนิทสุดลูกหูลูกตา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กิจกรรม Walk on Glacier เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องไม่พลาด กับบรรยากาศความสวยงามของธารน้ำแข็ง โดยเราจะต้องทำการเปลี่ยนชุดให้พร้อมกับการผจญภัย (มีอุปกรณ์ให้) พร้อมสนุก ตื่นเต้น เก็บภาพความประทับใจของกิจกรรมนี้อย่างไม่รู้ลืม และเดินทางต่อเข้าสู่เมืองวิค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Fosshotel Nupar หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 | วิค – ชายหาดสีดำ – เซลยาแลนฟอส – บูลลากูน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านที่อยู่ติดริมทะเล นำท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติชายหาดสีดำ (Black sand beach) เอกลักษณ์ของเมืองวิค เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีปรากฎการณ์แท่งหินประหลาดที่โผล่มาเหนือพื้นดินที่เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างเฉียบพลันของลาวากลายเป็นแท่งหินบะซอลต์ จากนั้นเดินทางไปยังเมืองเซลฟอส (Selfoss) โดยระหว่างทางนั้นจะผ่านน้ำตกเซลยาแลนฟอส (Seljalansfoss) ถือเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีความแปลกตาที่สุด แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ รีสอร์ทบลูลากูน (Blue Lagoon) เพื่อทำกิจกรรมแช่น้ำแร่ โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงหากมาที่ ไอซ์แลนด์ เพราะเป็นที่ที่คนทั่วโลกต่างอยากเดินทางมาแช่น้ำแร่ที่นี่ ซึ่งน้ำแร่ที่นี่มีลักษณะพิเศษที่มีที่เดียวในโลก ทั้งสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำ (มีผ้าเช็ดตัวเตรียมให้) พร้อมกับการพอกหน้า พอกตัวที่ช่วยทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่ง เขาว่ากันว่า แช่น้ำ พอกโคลนที่นี่ ทำให้อายุลดลง 10 – 20 ปี หน้าไม่เด็กไม่ยอมขึ้นจากบ่อกันอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นอันจบกิจกรรมการเดินทางได้อย่างสุดแสนประทับใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Park Inn By Radisson Keflavik หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 | เคฟลาวิก – ออสโล – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ตื่นกันแต่เช้าตรู่สักหน่อยสำหรับวันนี้ เพื่อออกเดินทางไปยังสนามบินเคฟลาวิค ทำการเช็คอินและเดินทางไปยังท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI318 เวลา 07.50 – 12.30 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศนอร์เวย์)

เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 เวลา 14.15 – 06.15 น. (+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันที่ 8 | กรุงเทพมหานคร

เวลา 06.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

 • 21 – 28 ก.ย. 62
 • 12 – 19 ต.ค. 62
 • 19 – 26 ต.ค. 62
 • 23 – 30 พ.ย. 62

ราคาทัวร์:

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 125,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 112,500.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 100,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 19,700.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ 26,000.-

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรมที่ระบุ พายเรือคายัค, สโนว์โมบิล, เดินธารน้ำแข็ง, บลูลากูน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 – 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศไอซ์แลนด์ (สถานกงสุลเดนมาร์ก) (เชงเก้น) ** พักในประเทศไอซ์แลนด์ 5 คืน **
 • น้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / ขวด
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

Share
Published by
Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 days ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน ออสเตรีย (บาวาเรีย) 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) แฟรงค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ทะเลสาบทิทิเซ่ อุทยานป่าดำ ทิทิเซ่ หมู่บ้านชวานสเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาชุกสปิตเซ่ อินส์บรุค สวารอฟสกี คริสตัลเวิลด์ หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เซนต์วูลฟ์กัง ซาลส์บวร์ก มิวนิก

LOFT-EUR30_Autumn_Germany Bavaria Tirol 8D5N (TG) ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ…

1 week ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กีแวร์นี รูอ็อง โดวิลล์ โดวิลล์ เลอ มงแซงต์มิแชล แซงต์มาโล ตูร์ ลุ่มน้ำลัวร์ ปราสาทเชอนองโซ ปราสาทช็องบอร์ มหานครปารีส ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต

LOFT-EUR57A_Autumn France Normandy 8D5N (TG) เลอ มงแซงต์มิแชล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของฝรั่งเศส กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนภูมิประเทศที่ยกสูงของเกาะนี้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก (more…)

1 week ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด