ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 9 วัน 6 คืน กรุงเฮลซิงกิโรวาเนียมิ (ฟินแลนด์) ซานตาครอส วิลเลจ เคมิ Snowmobile Seaside Glass Villas Sampo Icebreaker Arctic Treehouse ซาริเซลก้า KAKSLAUTTANEN นอนบ้านอิกลู Reindeer Safari KAKSLAUTTANEN Husky Safari คีร์กเคเนส (นอร์เวย์) King Crab Safari อิวาโล่ Aurora Village Ivalo

แสงออโรร่า แสงเหนือ ทรุมโซ นอร์เวย์ Northern Lights Aurora over Tromsø, Troms, Northern Norway

LOFT-EUR-66G_EXCLUSIVE FINLAND 9 DAYS

เข้าพักใน Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลักษณ์ของแลปแลนด์ที่ผสมผสานกับกระท่อมแก้วอันแสนสะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นส่วนตัวของห้องน้ำ มุมแพนทรีจัดวางอย่างลงตัว ในส่วนของ Glass Igloo ถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจากอิกลูอื่นๆได้ในมุมมองที่สวยงาม กระจกซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด เพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง ยังให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่ำคืนที่แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ้น เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ

11เม.ย.63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ- โรวาเนียมิ (ฟินแลนด์) เสาร์

06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY142

15.15 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY535

17.35 น. ถึงเมืองโรวาเนียมิ รถโค้ชนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC ROVANIEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

12เม.ย.63 โรวาเนียมิ – ซานตาครอส วิลเลจ – เคมิ อาทิตย์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

13เม.ย.63 เคมิ – Snowmobile – Seaside Glass Villas จันทร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

สโนว์โมบิล Snowmobile

Activities นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน Ice Restaurant Local

Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลักน้ำแข็งให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละปีจะมีความแตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลัก และการทำ Snow Hotel อีกหนึ่งประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมน้ำแข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ ให้ท่านได้ เพลิดเพลินไปอย่างไม่รู้เบื่อ (เปิดให้บริการเดือนมกราคม – เมษายน 2020)

รถโค้ชนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEASIDE GLASS VILLAS **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ทยามค่ำคืนปลอดแสงไฟท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้) www.visitkemi.fi/en/seaside-glass-villas

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEASIDE GLASS VILLAS

14 เม.ย.63 เคมิ – Sampo Icebreaker – Arctic Treehouse อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

Activities ถึงท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว มีการนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice Floating ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic Circle หรือวงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ(Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ARCTIC TREEHOUSE HOTEL **Aurora Hunting Inside resort**(ภายในบริเวณรีสอร์ทยามค่ำคืนปลอดแสงไฟท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้) https://arctictreehousehotel.com/

15 เม.ย.63 โรวาเนียมิ – ซาริเซลก้า – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู – Reindeer Safari พุธ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองซาริเซลก้าเมืองที่เป็นที่ตั้งของกลาสอิกลูที่มีชื่อเสียง (257กม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านเดินทางสู่แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ทแบบ Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก (Lapland) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีโรงแรมแบบอิกลูให้บริการอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่งนี้ยังงดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผู้ได้มาเยือน นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นำเข้าพักใน Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลักษณ์ของแลปแลนด์ที่ผสมผสานกับกระท่อมแก้วอันแสนสะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นส่วนตัวของห้องน้ำ มุมแพนทรีจัดวางอย่างลงตัว ในส่วนของ Glass Igloo ถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจากอิกลูอื่นๆได้ในมุมมองที่สวยงาม กระจกซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด เพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง ยังให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่ำคืนที่แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ้น เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ

Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พาหนะสำคัญของคุณลุงซานต้า ที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ ให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานกับความเร็วในรูปแบบใหม่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

ค่ำ **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)

16 เม.ย.63 KAKSLAUTTANEN – Husky Safari – คีร์กเคเนส (นอร์เวย์) พฤหัส

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

หมาลากเลื่อน ฮัสกี้ สุนัขลากเลื่อน Husky Safari ฟินแลนด์ lapland finland

Activities เริ่มกิจกรรมกับประสบการณ์ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้ง จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองคีร์กเคเนส Kirkenes เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จักกันในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือสำราญเหนือสุดของนอร์เวย์ Hurtigruten

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

17 เม.ย.63 คีร์กเคเนส – King Crab Safari – อิวาโล่ – Aurora Village Ivalo ศุกร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

Activities นำท่านพบกับกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่รวมความสนุกและตื่นเต้นไว้ด้วยกัน King Crab Safari by Snowmobileควบคู่ไปกับพาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์ ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง แลงค์ฟยอร์ด สู่ป่าไทก้าแห่งไซบีเรียนไกด์ท้องถิ่นบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมพร้อมเรื่องราวในอดีตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Aurora Village Ivalo อิกลูที่มีชื่อเสียงอีก 1 แห่งของเมืองอิวาโล่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AURORA VILLAGE IVALO **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ทยามค่ำคืนปลอดแสงไฟท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้) www.auroravillage.fi/

18 เม.ย.63 อิวาโล่ – เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY637

15.10 น. คณะเดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเที่ยวบินกลับสู่กรุงเทพฯ

17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141

19 เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์

07.15 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 11-19 เม.ย.63

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 176,000.-
 • Child 4-11 With Bed 159,000.-
 • Child 4-6 No Bed 141,000.-
 • SGL SUPP 75,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -40,000/34,000 หักทั้งรูทรวมภายใน

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 • (BKK-HEL // HELRVN // IVALO-HEL-BKK)
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Reindeer Sleigh / King Crab Safari
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610