ทัวร์เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืน 12-21 เมษายน 2563 แฟรงค์เฟิร์ต มาร์เบิร์ก ฟริทซลาร์ คัสเซล ดุสเซลดอร์ฟ Designer Outlet Roermond อัมสเตอดัม สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ กรุงอัมสเตอดัม จตุรัสแดม ล่องเรือหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชร หมู่บ้านกีรธูรน์ หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม อัมสเตอดัม แอนต์เวิร์ป บรูกจ์ เมืองมรดกโลก เก้นต์ บรัสเซลล์ กรองปลาซ อะตอมเมียม มาสทริตช์ ปราสาทเอลทซ์ โคเบลนซ์ รูเดสไฮม์ แฟรงค์เฟิร์ต

EUR_64C_Tulip Festival 5_Unseen Tulip 10 Days

หมู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสัน หลาก หลายสวยงาม นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

12เม.ย.63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) อาทิตย์

20.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D16-19 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน

23.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG 920

13เม.ย.63 แฟรงค์เฟิร์ต – มาร์เบิร์ก – ฟริทซลาร์ – คัสเซล – ดุสเซลดอร์ฟ จันทร์

06.15 น. คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ พร้อมออกเดินทางสู่เมืองมาร์เบิร์ก (Marburg) เส้นทางแห่งเทพนิยายกริมม์ (Grimm Path) เป็นที่ตั้งของปราสาท, บ้านเรือน และที่เที่ยวแห่งเทพนิยายกริมม์ ปราสาทมาร์เบิร์ก (Marburger Schloss) ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 , โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ธ โบสถ์โกธิคในยุคแรกๆเขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบ้านเรือนโบราณกึ่งไม้ และอาคารสถาปัตยกรรมโกธิคที่คาดว่าสร้างขึ้นในปีค.ศ.1524 (95 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น. เดินทางต่อสู่เมืองคัสเซล (Kassel) ศูนย์กลางและไฮไลท์เด่นของเส้นทางเทพนิยายกริมม์ เป็นเขตมรดกโลก เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กริมม์และเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจของปราสาท และบ้านในเทพนิยายและนิทานกริมม์หลายเรื่องเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หนูน้อยหมวกแดง นำท่านชมปราสาทโลเวนเบิร์ก (Löwenburg Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่งดงามใน Wilhelmshöhe Berg Park มีรูปลักษณ์ภายนอกของปราสาทอัศวินยุคกลาง สร้างด้วยสไตล์ศิลปะบาโรคในยุคเมดิวัล (ภายในปราสาทเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเยอรมนีและคัสเซิล เดินทางต่อสู่ดุสเซนดอร์ฟ ที่มีเมืองเก่า Altstadt เขตชุมชนเก่าของเมือง เป็นที่ตั้งของบาร์ค็อกเทลเก๋ไก๋ แดนซ์คลับสุดคูล และผับที่เสิร์ฟเครื่องดื่มคลาสสิกของเมืองอย่างเบียร์ Altbier ร้านอาหารในพื้นที่เสิร์ฟอาหารขึ้นชื่อของภูมิภาค Rhineland (229 ก.ม.)

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Nikko Düsseldorf **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.nikko-hotel.de

14เม.ย.63 Designer Outlet Roermond – อัมสเตอดัม อังคาร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าท์เล็ทช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ ภายในเรียงรายไปด้วยร้านสรรพสินค้ากว่า 186 ร้านค้า ๆ แบรนด์เนมชื่อดังอาทิMichael Kors , Polo Ralph Lauren , Prada , Coach , Longchamp , Adidas , Armani , Burberry , Gucci , Dolce and Gabbana (63 ก.ม.)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น. เดินทางสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกัน ฮอลแลนด์ (Holland) เมืองหลวงคือ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เป็นประเทศที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ทำให้ฮอลแลนด์มีคลองจำนวนมากเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล บ้าน เรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 เรียงรายอยู่สองฝั่งคลอง เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน ย่านใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม ศูนย์กลางของเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District ย่านราตรี ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนในยามค่ำคืน เมืองนี้เปรียบเป็นสวรรค์ของนักท่องราตรี (179 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Jakarta Amsterdam **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://hoteljakarta.com/who-are-we/

15เม.ย.63 สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอดัม – จตุรัสแดม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร พุธ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. เดินทางสู่หมู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสัน หลาก หลายสวยงาม นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2020) (38 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Mama Kelly Local

13.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้าน, เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง เขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ปัจจุบันสถาบันเพชรแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เชิญท่านเลือกซื้อเพชรชั้นดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง (38 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Sea Palace Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Jakarta Amsterdam **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://hoteljakarta.com/who-are-we/

16เม.ย.63 หมู่บ้านกีรธูรน์ – หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน – หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม พฤหัส

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. เดินทางสู่หมู่บ้านกีรธูรน์ (Giethoorn) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwijk ได้รับการขนามนามว่า “เวนิสแห่งเนเธอแลนด์” หมู่บ้านที่นี่ไม่มีถนนจึงปราศจากมลพิษ การคมนาคมในหมู่บ้านใช้เรือพลังงานไฟฟ้า ลัดเลาะไปตามคลองเล็ก ๆ บ้านเรือนถูกจัดวางเสมือนเมืองจำลอง ชาวเมือง 2,000 กว่าคนยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม เสน่ห์ของหมู่บ้านอยู่ที่การจัดวางบ้านพักอาศัยรายล้อมไปด้วยสวนที่สวยงามและ ร่มรื่น สะอาด บ้านส่วนใหญ่หลังคามุงด้วยต้นกก ดูกลม กลืนไปกับธรรมชาติ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ดูสวยงามมีสเน่ห์มากยิ่งขึ้น (121 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Brasserie De Pergola Local

14.00 น. เยือนหมู่บ้านซังสคันส์ (Zaanse Schans) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกิดจากหมู่บ้านเล็กๆหลายหลัง ประกอบด้วยกังหันลม บ้านเรือนเก่า โกดัง โรงนา โรงงานทำชีส โรงงานทำขนมปัง โรงงานทำรองเท้าไม้ และมีร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands), เยือนหมู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พร้อมหาซื้อของที่ระลึก (133 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Haesje Claes Restaurant Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Jakarta Amsterdam **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://hoteljakarta.com/who-are-we/

17เม.ย.63 อัมสเตอดัม – แอนต์เวิร์ป – บรูกจ์ เมืองมรดกโลก ศุกร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. เดินทางสู่เบลเยียม โดยพาท่านแวะเที่ยวเมืองแอนต์เวิร์ป เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ Flanders เมืองที่เคยมั่งคั่งมาหลายศตวรรษจากการค้า ได้สืบทอดความงดงามทางสถาปัตยกรรม ตั้งแต่จัตุรัสกลางเมือง หรือ แกรนด์เพลส (Grote Markt) ตรงกลางเป็นน้ำพุ Brabo, บ้านกิลด์ (gildehuis) อาคารสมาคมพ่อค้าอาชีพ, มหาวิหารเลดี้ (Onze Lieve Vrouwkededraal) เป็นโบสถ์แบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยี่ยมโบสถ์เซนต์ปอล (Sint-Pauluskerk) ล้วนเป็นมรดกตกทอดทำให้เมืองแอนต์เวิร์ปสวยงามจนถึงปัจจุบัน (160 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Grand Café De Rooden Hoed Local

14.00 น. เที่ยวชมเมืองบรูกจ์ ซึ่งเป็นเมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็ก ๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่วและสนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง นำคณะผ่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม Church of Our Lady โบสถ์แม่พระที่มีหอสูงสร้างด้วยอิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยุคนั้น นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักมาดอนน่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดับโลก ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สูงถึง 83 เมตร จากนั้นนำคณะชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ และการเที่ยวชมเมืองที่ดีที่สุดคือ การล่องเรือไปตามลำคลอง ผ่านชมสถาปัตยกรรมของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (91 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Tom Pouch Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Brugge Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.nh-hotels.com

18เม.ย.63 บรูกจ์ – เก้นต์ – บรัสเซลล์ – กรองปลาซ – อะตอมเมียม เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. เดินทางสู่เมืองเกนต์ เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำสเกลต์และแม่น้ำลูส ในยุคกลางเกนต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป เสน่ห์ของการเที่ยวเมืองนี้คือ การล่องเรือชมทัศนียภาพของเมือง จาก Graslei เป็นท่าเรือในใจกลางเมืองเก่าแก่ของเกนต์ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำ Leie ผ่านปราสาทของท่านเคานต์แห่งฟลานเดอร์ ยุคศตวรรษที่ 10 โดดเด่นเป็นสง่า ย้อนรำลึกถึงยุคกลาง (51 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Baan Thai Thai

14.00 น. เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม นำคณะถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) แลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ เข้าสู่ใจกลางเมือง ๆ นี้ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก, รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลต กว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ้มลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก (56 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chez Leon Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Brussels Marriott Hotel Grand Place **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com/hotels

19เม.ย.63 บรัสเซลล์ – มาสทริตช์ – ปราสาทเอลทซ์ – โคเบลนซ์ อาทิตย์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. เดินทางสู่เมืองมาสทริตช์ เมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในจังหวัดลิมบูร์ก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และการศึกษา ยังมีชื่อเสียงด้านการค้าขาย ใน ค.ศ. 1992 มีการลงนามในสนธิสัญญาก่อตั้งสหภาพยุโรปขึ้นที่เมืองนี้ ย่านใจกลางเมืองเก่าคือจัตุรัส Vrijthof ใกล้กับมหาวิหาร Saint Servatius เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่อุทิศให้แก่ Saint Servatius ในศตวรรษที่ 19 จัตุรัสได้รับความนิยมจากชาวเมืองสูงสุด ผู้คนให้ความสำคัญกับหมู่อาคารล้อมรอบ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์, โรงละครโรงแรม, ร้านอาหาร และบาร์หลายแห่ง (125 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

14.00 น. เดินทางสู่ปราสาทเอ็ลทซ์ (Burg Eltz) ปราสาทยุคกลางถือได้ว่าเป็น unseen ในโลกโซเชียลที่ร้อนแรงในขณะนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ำมอแซล ปราสาทนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจุบัน รอบปราสาทมีแม่น้ำเอ็ลซ์บัค (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ปราสาทนี้เคยปรากฏอยู่บนธนบัตร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990 แล้วเดินทางต่อสู่เมืองโคเบลนซ์ บนฝั่งแม่น้ำไรน์และแม่น้ำมอแซลไหลมาบรรจบกัน ก่อตั้งชึ้นเป็นฐานทัพทหารโรมันโดยดรูซุสราว 8 ปีก่อนคริสตกาล (183 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Gerhards Genussgesellschaft Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Koblenz **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.accorhotels.com

20เม.ย.63 โคเบลนซ์ – รูเดสไฮม์ – แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน จันทร์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. เดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ของเยอรมัน เมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำไรน์ แต่มีความสวยงามและมีบรรยากาศที่แสนโรแมนติค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปบนภูเขา ที่ตั้งอนุสาวรีย์นีเดอวาลด์ บนเนินเขาเรนิช ผ่านไร่องุ่นเขียวขจี บรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบาย การชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนริมแม่น้ำที่แสนสวยงาม นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ในเขต Rhine Gorge และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในภูมิภาคนี้ (67 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “AM NIEDERWALD” Local

13.00 น. นำท่านเที่ยวชมนครแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารของยุโรป และเป็นบ้านเกิดของกวีชื่อดังชาวเยอรมันที่รู้จักกันดีในนามของเกอเธ่ เข้าสู่จตุรัส รือเมอร์ (Römerplatz) ที่ตั้งของศาลาว่ากลางเมืองเก่า ด้านตรงข้ามมีอาคารบ้านโครงไม้สมัยกลางที่เรียกว่าออสไซเล่อ (Ostzeile) บ้านกึ่งไม้ซุงแบบเยอรมันดั้งเดิมโบราณ บริเวณรอบ ๆ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งบนถนนไซล์ ว็อลคกิ้งสตรีทที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน หรือ สินค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße (64 ก.ม.)

17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

17.45 น. เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

20.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

21เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร

12.30 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดวันเดินทาง

 • 12-21 เมษายน 2563

ค่าทัวร์ต่อท่าน :

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 125,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 113,000.-
 • เด็กอายุ 4-7 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 100,000.-
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room) 23,000.-
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use) 28,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ -32,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ -25,000.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ สวนเคอเคนฮอฟ/ล่องเรือกีรธูรน์
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าทัวร์ไม่รวม :
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด