ทัวร์อัฟริกาใต้ มิถุนายน 2557 ทัวร์เคปทาวน์ ทัวร์ซิมบับเว น้ำตกวิคทอเรีย บอทสวานา อุทยานแห่งชาติโชเบะ โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย TG

เปิดโลกใบใหม่ด้วยการบริการของสายการบินไทยบินตรงสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เมืองศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ และนำท่านท่องเที่ยวยังเมืองเคปทาวน์ เมืองทางตอนใต้ เมืองหลวงด้านการนิติบัญญัติ

ดินแดนแห่งกาฬทวีปแห่งนี้รวบรวมไว้ซึ่งผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนหลากสีสัน ภูมิประเทศที่มีความหลากหลายเปรียบเสมือนดั่งสวรรค์บนดิน เปิดมุมมองใหม่ด้วยการเยือนประเทศซิมบับเว พิสูจน์ความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกวิคตอเรีย ที่สูงที่สุดในโลก ให้ท่านท่องไปในทุ่งกว้างของป่าซาฟารีในอุทยานแห่งชาติโชเบะ (Chobe National Park) ที่ท่านจะได้พบกับสัตว์ป่าอัฟริกันรออวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ข้ามสู่ฝั่งประเทศแซมเบีย กับอีกหนึ่งทัศนียภาพของน้ำตกวิคตอเรีย และหลากหลายกิจกรรมที่ท่านจะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างไม่รู้เบื่อ แล้วนำคณะกลับสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแห่งนี้เจริญทัดเทียมประเทศตะวันตกทั้งหลาย มีทั้งตึกระฟ้าและระบบการคมนาคมทันสมัย รวมทั้งเครือข่ายโทรคมนาคมที่ล้ำยุค และยังมีโรงแรมที่พักหรูระดับโลกในอาณาจักรซันซิตี้ให้บริการอีกด้วย

โปรแกรมทัวร์อัฟริกาใต้ มิถุนายน 2557 ทัวร์เคปทาวน์ ทัวร์ซิมบับเว น้ำตกวิคทอเรีย บอทสวานา อุทยานแห่งชาติโชเบะ โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย TG

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟริกาใต้) อาทิตย์

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ Entrance 4 เคาน์เตอร์ D16-19 (กรุ๊ป) เจ้าหน้าที่ของบริษัท รอรับท่านและคณะพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2 โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ภูเขาโต๊ะ – V&A วอร์เตอร์ฟร้อนท์ จันทร์

01.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 991

07.30 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพำนักในอัฟริกาใต้ได้ 30 วัน)

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ

13.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศ และยังมีแหลมต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันจึงทำให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝั่งทะเลของเคปทาวน์นี้ เป็นเส้นทางที่น่าเที่ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านสู่ West Coast Ostrich Farm ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพื่อที่ท่านจะได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร Local

15.00 น. รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ อันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ดี ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่และวิ่งเร็วที่สุดในโลก จากนั้นนำคณะขึ้นสู่เทเบิ้ล เมาเท่น ภูเขาสูงยอดตัดตรง เหมือนกับโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ซึ่งในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน ขึ้นมาด้านบน มีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บนภูเขาโต๊ะนี้มีสัตว์ตัวเล็กประเภทหนึ่งหน้าตาน่าเอ็นดู ชื่อว่าตัวแดสซี่ หรือ กระต่ายหิน (Dassie or Rock Rabbit) มีลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่าย เป็นมิตรกับผู้คนที่ผ่านมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลูก แต่ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด (Lion Head) ภูเขาที่มองดูแล้วใครๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก

หมายเหตุ กระเช้า Cable Car จะปิดทำการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน โดยทางกลุ่มฯ จะจัดให้ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเคปทาวน์บนยอดเขา Signal Hill แทน

17.30 น. นำคณะ เดินทางสู่ย่าน Victoria & Alfred Waterfront วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้คุณได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีกด้วย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพิเศษกุ้งมังกร+เป๋าฮื้อ Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE COMMODORE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.thecommodore.co.za

วันที่ 3 เกาะแมวน้ำ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – นกเพนกวิน – ไวน์เทสติ้ง อังคาร

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. รถปรับอากาศนำคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของอัฟริกาใต้ เป็นเมืองหลวงด้านนิติบัญญัติของอัฟริกาใต้ มีอดีตเก่าแก่และทันสมัยที่สุด แถมด้วยรางวัลการเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใจกว้างที่สุดของอัฟริกาใต้อีกด้วย เพราะที่เมืองนี้คนต่างสีผิวสามารถเดินเคียงบ่าเคียงกันได้ทุกสถานที่ คณะลงเรือที่ท่าฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อไปชมแมวน้ำที่ เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) เหล่าแมวน้ำตัวอ้วนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ ตามธรรมชาติ แล้วแวะเยี่ยมเหล่าบรรดานกเพนกวินอัฟริกันที่เมืองไซมอน (Simon’s Town) ณ เมืองแห่งนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขา หันหน้าออกทะเล ซึ่งเจ้าของส่วนมากเป็นคนมีฐานะทั้งนั้น เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร์ เจ้าบ้านตัวน้อยนกเพนกวินอัฟริกัน ตัวผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้น ส่วนตัวเมียจะไม่มี ลำตัวมีสีดำขาวตัดกัน แต่ตัวเมียมีสีน้ำตาล และมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชิวิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แล้ว เดินทางสู่แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสริฟ์ด้วยเมนูกุ้งมังกร (Crayfish) Local

14.00 น. นำท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจน บนผิวน้ำซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณนี้ ท้องทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นมาปะทะกัน ทำให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ทัศนะวิสัยไม่ดีนักทำให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ จนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ ทำให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมกหนาทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ Cape Point เคปพอยท์

จากนั้นนำท่านแวะชมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กันที่ กรูทคอนสแตนเทีย ไวน์เอสเตทที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ ซึ่งยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม มีไร่องุ่นมากมายและเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย จนได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE COMMODORE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.thecommodore.co.za

วันที่ 4 เคปทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซิมบับเว – น้ำตกวิคทอเรีย – ล่องเรือชมอาทิตย์อัสดง Sundowner Cruise พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

นำคณะเดินทางสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์กเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวิคทอเรียฟอล, ประเทศซิมบับเว โดยสายการบินภายในประเทศ

12.40 น. คณะถึงสนามบินวิคทอเรียฟอล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้รับสัมภาระแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม Local

14.30 น. หลังอาหาร มีเวลาให้ท่านได้เปลี่ยนชุดให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว นำท่านเดินชมน้ำตก (ระหว่างการเดินจะมีละอองน้ำตกจำนวนมาก ควรสวมกางเกงขาสั้น และรองเท้าสวมสบาย)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกวิคทอเรีย ที่ใหญ่และงดงามติดอันดับโลก มีความยาวเกือบ 1.7 กิโลเมตร กินพื้นที่ครอบคลุมถึงสองประเทศ คือ ประเทศซิมบับเว และประเทศแซมเบีย น้ำตกแห่งนี้ไหลลงสู่แม่น้ำแซมเบซีที่เชี่ยวกราก ในช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก น้ำตกนี้จะแย่งกันทะลักพวยพุ่งลงไปยังเบื้องล่าง กระทบกับหิน ทำให้เกิดเสียงดังและฟองฝอยฟุ้งเป็นละอองน้ำ ดุจมีหมอกครอบคลุมไปทั่วบริเวณ พาท่านชมน้ำตกที่บริเวณเดวิล คาทาแรคท์ จุดเริ่มต้นของน้ำตก และจุดชมวิวที่เป็นเมนฟอลล์, ฮอร์สชูฟอลล์, เรนโบว์ฟอลล์, ซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเมื่อยามพระอาทิตย์ปรากฏ จะเห็นรุ้งกินน้ำได้อย่างชัดเจน

17.00 น. เปลี่ยนบรรยากาศสู่ Boat Sundowner Cruise เรือท่องเที่ยวล่องไปตามลำน้ำแซมเบซี ชมฝูงสัตว์ที่ออกหากินยามเย็น ล้วนแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในยามอาทิตย์อัสดง ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าช่างงดงามยิ่ง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VICTORIA FALLS SAFARI LODGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.victoria-falls-safari-lodge.com

วันที่ 5 ท่องป่า อุทยานแห่งชาติโชเบะ (Chobe National Park) – Boat Safari พฤหัสบดี

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

06.45 น. นำคณะออกเดินทางสู่สาธารณรัฐบอทสวานา Botswana ผ่านด่านพรมแดนแล้ว นำคณะเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบะ Chobe National Park อุทยานแห่งชาติโชเบะเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นดันดับ 3 ในบอทสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด อาทิ ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก, ฝูงควายป่า, ม้าลาย, และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า, ไฮยีน่าลายจุด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิดกว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ ตื่นเต้นกัน Game Drive โดยรถแบบซาฟารี รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้าง เปิดโล่งรับลม รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุดเด่นของอุทยานฯแห่งนี้ ท่านจะเห็นฝูงช้างป่าอัฟริกันออกหากินตามลำน้ำ Elephant Crossing River เป็นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ฝูงฮิปโปนับสิบตัวอาศัยอยู่ตามริมฝั่ง นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเห็นสัตว์จำพวกกวางป่าหายาก อย่างตัว เซเบล, เซลเซบี้, เรด รีชเว, กวางโชเบ, ฯลฯ ได้อีกด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในลอด์จ Local

บ่าย นำคณะสัมผัสกับกิจกรรมตื่นตาตื่นใจ Boat Safari เรือซาฟารี พาท่านล่องชมธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่าที่หากินอยู่บริเวณใกล้ๆแหล่งน้ำในเขตของแม่น้ำโชเบะ การล่องเรือซาฟารีนี้ จะทำให้ท่านได้เข้าสัมผัสกับฝุงสัตว์ต่าง ๆ ในระยะใกล้ และบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ซิมบับเว

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโบม่า พร้อมพิธีต้อนรับแบบซิมบับเว

อาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์บาบีคิว ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ เนื้อแกะ, เนื้อนกกระจอกเทศ, หมูป่า, กูดู้, อิมพาล่า, เนื้อ, ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ตามใจพร้อมชมการแสดงแบบอัฟริกันแท้ๆ โดยชนพื้นเมือง Buffet

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VICTORIA FALLS SAFARI LODGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.victoria-falls-safari-lodge.com

วันที่ 6 นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของน้ำตกวิคทอเรีย – โจฮันเนสเบิร์ก ศุกร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะชมความงดงามของน้ำตกวิคทอเรียอีกครั้งจากมุมสูงด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ ประมาณ 12 นาที ซึ่งที่อุทยานแห่งชาติวิคทอเรียฟอลล์ มีกิจกรรมมากมายให้นักผจญภัยได้สัมผัส อาทิ อาทิ บันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย, ล่องแก่งด้วยแพยาง, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคทอเรีย หรือไมโครไลท์ ที่ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด (หากท่านมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

10.00 น. เดินทางกลับสู่ซิมบับเวอีกครั้ง จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน Victoria Falls Airport เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง Lunch Box

13.55 น. คณะออกเดินทางโดยสายการบิน สู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

15.30 น. คณะเดินทางถึงโจฮันเนสเบิร์ก จากนั้น นำท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจค้าเพชร ที่อัฟริกาใต้มีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีล้ำค่า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในย่านแซนตั้น ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของคนที่นี่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำสไตล์อัฟริกัน ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มีเนื้อหลากหลายชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNNYSIDE PARK HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.sunnysidepark.co.za

วันที่ 7 โจฮันเนสเบิร์ก – กรุงเทพฯ เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

10.00 น. นำคณะออกเดินทางกลับสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 992

วันที่ 8 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์

05.55 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ Buffet

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)

กำหนดการเดินทางทัวร์อัฟริกาใต้ มิถุนายน 2557 ทัวร์เคปทาวน์ ทัวร์ซิมบับเว น้ำตกวิคทอเรีย บอทสวานา อุทยานแห่งชาติโชเบะ โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย TG

 • 1 – 8 มิถุนายน 2557
 • 8 – 15 มิถุนายน 2557
 • 15 – 22 มิถุนายน 2557
 • 22 – 29 มิถุนายน 2557

ราคาทัวร์อัฟริกาใต้ มิถุนายน 2557 ทัวร์เคปทาวน์ ทัวร์ซิมบับเว น้ำตกวิคทอเรีย บอทสวานา อุทยานแห่งชาติโชเบะ โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย TG

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 136,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 122,900.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 108,900.-
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (BKK-JNB-BKK) ผู้ใหญ่หักใบละ -35,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (BKK-JNB-BKK) เด็กหักใบละ -29,000.-

ราคาทัวร์อัฟริกาใต้ มิถุนายน 2557 ทัวร์เคปทาวน์ ทัวร์ซิมบับเว น้ำตกวิคทอเรีย บอทสวานา อุทยานแห่งชาติโชเบะ โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย TG ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2557
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโจเบิร์ก-เคปทาวน์-โจเบิร์ก และเส้นทาง โจเบิร์ก-ซิมบับเว-โจเบิร์ก
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศซิมบับเว และ ประเทศบอทสวานา
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (รวมค่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 12 นาทีแล้ว)
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ)
 • ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
 • – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

ราคาทัวร์อัฟริกาใต้ มิถุนายน 2557 ทัวร์เคปทาวน์ ทัวร์ซิมบับเว น้ำตกวิคทอเรีย บอทสวานา อุทยานแห่งชาติโชเบะ โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย TG ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละประมาณ 100 แรนด์) / และยังไม่รวมถึงค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ Ranger
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด