ทัวร์เมดิเตอเรเนียน ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส 10 วัน

ทัวร์เมดิเตอเรเนียน ปลายทางฝันของนักเดินทาง 2 ประเทศเพื่อนบ้านแห่งเมดิเตอเรเนียน ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยจุดเด่นในความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ทรงคุณค่า คนไทยรู้จักกันดีจากสโมสรฟุตบอลชั้นนำ ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส นั้นมีชื่อเสียงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน แต่ก็มีครบทั้งโบราณสถานศิลปวัฒนธรรม และกีฬาที่ทั่วโลกรู้จักดีคือ กีฬาสู้วัวกระทิงกับนักสู้มาธาดอร์ ในด้านของดนตรี ระบำฟลามิงโก้ ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับของเสียงดนตรีที่เร้าใจ นักเต้นเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลงและจังหวะของการกระแทกส้นเท้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความโดดเด่นในเรื่องของอาหารเมนูที่ขึ้นชื่อคือ เปเอญ่า หรือ ข้าวผัดสเปนที่รู้จักกันมาช้านาน เราจะขอนำท่านท่องเที่ยวไปทุกมุมมองของสองประเทศที่คงความประทับใจเป็นที่สุด

แพคเกจ ทัวร์เมดิเตอเรเนียน ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส 10 วัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เมดิเตอเรเนียน

  วันแรกฯ (ศุกร์) กรุงเทพฯ – แมดริด (ทัวร์สเปน)

2200 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบิน ไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

  วันที่สองฯ (เสาร์) แมดริด (ทัวร์สเปน) – โตเลโด้ – มหาวิหารแห่งเมือง – กรานาด้า

0005 น. ออกเดินทางสู่ กรุงแมดริด โดยเที่ยวบินที่ TG 948

0800 น. ถึงสนามบิน Barajas กรุงแมดริด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบรู ตัวเมือง ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมือง ปูเอร์-ตา เด บิซากรา 1 ในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด ทุกๆแห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความ แตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้แล้วต้อง แวะชมคือมหาวิหารโตเลโด้ โบสถ์สถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่ยิ่งใหญ่ สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้าง ยาวนานเดิมมุสลิมใช้ เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบกอธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมานับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของ สเปน ภายในโบสถ์มีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร ด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน และมีงานศิลปะ ล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่ทำด้วยทองคำ เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน้ำหนักมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก โกย่า และเบลาสเกซ อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นอัลกาซาร์ เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจะบัน อีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ โบสถ์ยิว ที่สำคัญชื่อว่าซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา บลันกา จุดเด่นของโบสถ์อยู่ที่หัวเสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากศิลปะแบบไบเซนไทน์หรือเปอร์เชียน ซึ่งมีดอกไอริสอันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ และเครื่องหมายดาว6 แฉก (สัญลักษณ์ชาวยิว) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประดับและตกแต่งโบสถ์แห่งนี้ เที่ยวชมไฮไลท์ของเมืองแล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมือง เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดี มีชื่อเสียงของนครโตเลโด้คือ ดาบและมีดเหล็กกล้าแบบเคลือบดำฝังเงิน ทอง และลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดับบ้านอีกด้วย ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จำลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่งกว่าของจริง

1400 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่สเปนตอนใต้ ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่งเกษตรกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้างผลผลิตอาทิ น้ำมันมะกอก พืชไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวัน เป็นเขตภูมิภาคที่อบอุ่นเนื่องจากอากาศดีตลอดปีเพราะอยู่ติดกับมหาสมุทรและทะเลเมดิเตอเรเนียน จนเข้าสู่เมืองกรานาด้า อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสูงสุดทั้งทางวัตถุ และศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว

2000 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักโรงแรม AC Granada Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่สามฯ (อาทิตย์) พระราชวังอะลัมบรา – กอร์โดบ้า – สุเหร่าเมซกิต้า

0900 น. รถโค้ชนำท่านสู่ พระราชวังอะลัมบรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอันดับอย่างเป็นทางการ สุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางทางศิลปะของมัวร์ ตั้งอยู่บริเวณสันเขาบนเนินเขียวขจี ไม่มีคำบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณีตสมดุลอันน่าทึ่งนี้ได้ พระราชวังแห่งนี้มิได้ยิ่งใหญ่เฉพาะภายนอก แต่อลังการไปด้วยฝีมืออันประณีตจากช่างฝีมือในยุคก่อนที่ได้สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตรลวดลายแกะสลักบนเพดานไม้ ลายเครือเถาบนปูนปั้นที่ประดับผนังลายลดาวัลย์และลายลูกไม้ฉลุบนเรียวโค้งของเสาหินอ่อน นอกพระราชวังเป็นสวนสวยราวกับจำลองสวนสวรรค์มาไว้บนดิน ลานดอกเมอร์เทิลขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องสำหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์ และสุดปลายทางใต้เป็นลานสิงโต สร้างขึ้นรอบน้ำพุโบราณขนาดใหญ่ มีเวลาให้ท่านเที่ยวชมอย่างประทับใจมิรู้ลืม แล้วเดินทางสู่เมืองกอร์โดบา

1400 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เที่ยวชม เมืองกอร์โดบ้า Cordoba เมืองที่มีความเก่าแก่และความทันสมัยประกอบกัน โดยถูกแบ่งคั่นไว้ด้วยกำแพงเมืองโบราณ นำคณะเดินทางไปชมสุเหร่าเมซกิต้า สัญลักษณ์แห่งการปลูกฝังศาสนาคริสต์ลงบนมุสลิมของสเปน สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่กว้าง 137 เมตรและยาว 174 เมตร ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาภายในมีเสามากถึง 850 ต้น เสาและคานโค้งทำให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ในยุคนั้น ชมมีห์รับ หรือซุ้มสวดที่หันหน้าไปทางนครเมกกะ ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ๆ ต่อมามีการผสมผสานศิลปะแบบต่างๆ ตั้งแต่กอธิค, เรอเนสซองส์ และอิตาเลียน-บาร็อคในยุคของคริสต์เตียนปกครองดินแดนแห่งนี้ ทุกวันนี้สิ่งนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวในโลก ออกมาด้านนอกสุเหร่าจะเป็นลานกว้างในเขตกำแพงป้องกันข้าศึก มีหอระฆังคริสต์สูง 93 เมตรเด่นตระหง่าน แล้วพาท่านไปถ่ายรูปกับอัล-

กาซาร์ เด โลส เรเยส กริสเตียโนส เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าเฟร์นานโด สร้างในปี 1328 และสะพานแบบโรมัน ที่เรียกว่า ปูเอเต โรมาโน ได้รับการบูรณะและทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ มีหอคอยป้องกันข้าศึก ทำให้นึกถึงการปกครองในยุคก่อน

2000 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม AC Cordoba Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่สี่ฯ (จันทร์) กอร์โดบ้า – เซบียา – มหาวิหารแห่งเซบียา – ปลาซา เด เอสปาญา

0800 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองเซวิลล์ หรือเซบียา เมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปนและเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลู-เซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี พื้นที่โล่ง สวนสาธารณะและสวนดอกไม้ เมืองในฝันสำหรับผู้ต้องการ

1100 น. นำท่านเข้าชมวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางราว ค.ศ. 1402-1506 สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคภายในมีอนุสรณ์และสมบัติล้ำค่าอยู่มากมาย ไม้กางเขนซึ่งกล่าวกันว่าทำจากทองก้อนแรกที่โคลัมบัสนำมาจากอเมริกา นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนศิลปินที่มีชื่อเสียง และยังเป็นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย ติดกันเป็นหอคอยฆิรัลดา หอสวดรูปสี่เหลี่ยมสูง 93 เมตรอายุกว่า 800 ปี ถัดจากวิหารเป็นอัลคาซาร์ เป็นป้อมและพระราชวังมัวร์ที่ตกแต่งแบบมูเดฆาร์เกือบ 7 ศตวรรษมาแล้ว ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สเปนมาหลายพระองค์ สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ มีการตกแต่งภายในอย่างอลังการ ไม่ว่าจะเป็นการประดับพื้น เพดาน ผนังห้องล้วนแต่เป็นงานศิลป์รวมไปจนถึงห้องของกษัตริย์ชาร์ลที่ 5 รวมทั้งภาพแกะสลักบนฝาผนังตลอดจนกระเบื้องตกแต่งอย่างดีเยี่ยม

1400 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะชมสวนสาธารณะมาเรีย ลุยซ่า (Maria Luisa Park) สวนที่สวยที่สุดในเมือง ซึ่งภายในยังเป็นที่ตั้งของหมู่อาคาร ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดี ที่สวยงามในสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดีที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโลก แล้วเข้าสู่ปลาซา เด เอสปาญา (Plaza de Espana)จัตุรัสโค้งครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดต่างๆของสเปนทำด้วยเซรามิกติดไว้ ในอุทยานมีอาคารเรียงรายทำให้จัตุรัสแห่งนี้ดูสง่างามยิ่งขึ้น จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการเดินเที่ยวชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

2000 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชมและเพลิดเพลินกับดนตรียิบซีและระบำฟลามิงโกอันเร่าร้อน ที่สวยงามสนุกสนานเร้าใจ

พักโรงแรม NH Plaza De Armas Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่ห้า (อังคาร) เซบียา – ลิสบอน (ทัวร์โปรตุเกส) – เอสโตริล – คาสเคส – ซินทร้า –

แหลมโรก้า

0700 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น. รถโค้ชออกเดินทางสู่พรมแดนโปรตุเกส-สเปน ที่เมืองแบฮา เคยตกเป็นเมืองของโรมันในยุคของจูเลียส ซี-ซาร์ และตั้งให้เป็นเมืองหลวงของแคว้นตะวันตกแห่งอาณาจักรโรมัน แล้วเข้าสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย

1400 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านเมืองเล็กๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอนสู่ เมืองเอส-โตริล (Estoril) ที่ได้รับสมญานามร่วมกับอีกสองเมือง คือ คาสเคส และซินทร้า ว่าเป็น Golden Triangle เมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก และแนวต้นปาล์ม และดูคลาสสิคด้วยรีสอร์ทตากอากาศสีพาสเทล ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 กษัตริย์ทั่วยุโรปได้หลบลี้ภัยมาประทับอยู่ที่นี่คฤหาสน์บางหลังเป็นมรดก ตก-ทอดจากราชวงศ์นั้นๆได้กลายเป็นแห่งท่องเที่ยวชายทะเลที่โด่งดังจนได้รับฉายานามว่า ปอร์ตุกีส ริเวียร่า เลยทีเดียว แล้วเดินทางต่อสู่เมืองคาสเคส (Cascais) ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญมาก มีการสร้างทางรถไฟขนส่งสินค้าเป็นเส้นทางแรกในโปรตุเกส ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยสีสันเช่นเดียวกับเมืองเอสโตริล พระเจ้าอุมแบร์โตแห่งอิตาลี, กษัตริย์คารอลที่ 2 แห่งโรมาเนีย และเจ้าชายฮวนแห่งสเปน แม้กระทั่วเชื้อพระวงศ์ฮับสเบิร์ก ล้วนแต่เคยหลบลี้ภัยมาประทับที่นี่เช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมความน่ารักของเมือง และไปถ่ายภาพกับพระราชวังเก่าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม สนามสู้วัวกระทิง ก่อนจะออกเดินทางสู่แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของยุโรป ชายฝั่งทะเลมีหมู่บ้านชาวประมงเรียงราย เมืองต่างๆเหล่านี้มีโบราณสถานแบะโบราณวัตถุจำนวนมาก ล้วนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งสิ้น จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินทร้า (Sintra) เมืองอันสุดแสนโรแมนติกได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของโปรตุเกส เขตเมืองเก่าที่มีถนนปูลาดด้วยอิฐและหินแกรนิต ปราสาท นา-ซีนูอาล ดา วีล่า อันเก่าแก่ของกษัตริย์โปรตุเกสในสมัยศตวรรษที่ 15 ชมวิวทิวทัศน์ของปราสาทเปน่าที่สร้างอยู่บนเนินเขา โดยมีป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่คู่กัน ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงลิสบอน

2000 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักโรงแรม Holiday Inn Lisbon Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่หกฯ (พุธ) เที่ยวกรุงลิสบอน (ทัวร์โปรตุเกส) – มหาวิหารเจอริโนโม – บาดาโฆซ

0700 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น. เที่ยวชมกรุงลิสบอน เมืองหลวงอันเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี เมืองได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ลิสบอนมีความสวยงามและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง นำท่านไปชมมหาวิหารเจอโรนิโม อยู่ในเขตเบเล็ง ชมโบสถ์สไตล์มานูเอลไลน์ ซึ่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์มานูเอลที่ 1 จากเงินทองที่ได้มาจากดินแดนโพ้นทะเล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของบรรดากษัตริย์องค์สำคัญๆของโปรตุเกส

1400 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองบาดาโฆส Badajoz เมืองหลวงของแคว้นเอ็กซ์เรามาดูราทางตอนใต้ ห่างจากชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม. เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแคว้น และมีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่พวกมัวร์ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง ภาพของเมืองที่มีปราสาทอัลกาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ เหนือแม่น้ำกัวเดียน่าเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอาหรับได้อย่างชัดเจน

2000 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม AC Badajoz Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่เจ็ดฯ (พฤหัส) บาดาโฆซ – อาบิล่า – เอล เอสตอริล – เซอโกเบีย – แมดริด

0700 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น. รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่เมืองอาบิลา เมืองนี้เป็นเสมือนเมืองแห่งการแสวงบุญ มาตั้งแต่ตอนปลายศตวรรษที่16 เป็นเมืองที่มีเรื่องราวอันน่าสลด ในขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กันไปด้วย เมืองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวแคว้นกัสตียา อี เลออน นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณในยุคกลางที่ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมมหาวิหารแห่งอาบิลา และปลาซา เดอซันตาเทเรซา ที่ตั้งของรูปปั้นสีขาวพิสุทธิ์ ของแม่ชีซานตาเทเรซาโดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การที่โป๊ป ได้เสด็จมาเยือนในปี ค.ศ.1982 แม่ชีเทเรซา ได้ถือกำเนิดที่เมืองนี้และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปศาสนา และเขียนถึงพระเจ้าในชีวิตของท่าน ในรูปลักษณ์ที่ต่างจากความเชื่อที่นับถือมาแต่ในอดีต

1400 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองเซอโกเบีย ถนนทุกสายมุ่งหน้าไปยังสิ่งก่อสร้างโรมันที่ใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในสเปนสะพานส่งน้ำที่ใช้การจนถึงศตวรรษที่ 20 มีฐานโค้ช 165 ช่วง สูง 29 เมตร แล้วไปชมปราสาทเทพนิยาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอัลกาซาร์แห่งเมืองเซอโกเบีย ได้ผสมผสานแบบมูเดฆาร์กับปราสาทร่วมสมัยทำให้กลายเป็นปราสาทในจินตนาการ ความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทแห่งนี้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน จากนั้นเดินทางเข้าสู่แมดริด เมืองหลวงของสเปน

2000 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักโรงแรม AC Madrid Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่แปด (ศุกร์) แมดริด – พระราชวังหลวง – ปลาส เดอ เอส ปันญา – จัตุรัสเก่า

0800 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น. นำคณะชมเมืองเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ถนนกาเย อัลกาล่า ผ่านชมน้ำพุไซเบเลส ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีนและอาคารสวยงามใกล้ๆ กันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ แล้วชมประตูชัย ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เข้าสู่ปลาซา เดอ เอส ปันญา ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ และซานโซปันซา ในสวนสาธารณะ แล้วเข้าสู่เขตพระราชฐาน เข้าชม พระราชวังหลวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงาม โอ่อ่าอลังการ ไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1735 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 25 ปีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (เปิดให้เข้าชมเพียง 12 ห้อง) ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล

ดอกไม้งดงามตลอดปี

1300 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

1400 น. เดินทางสู่ปูเอต้า เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย ชมอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street

2000 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม AC Madrid Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่เก้าฯ (เสาร์) แมดริด (ทัวร์สเปน) – กลับกรุงเทพฯ

07.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. ออกเดินทางสู่สนามบิน Barajos กรุงแมดริด

13.50น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 949

  วันที่สิบฯ (อาทิตย์) กรุงเทพฯ

06.30น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*************************

ราคา ทัวร์เมดิเตอเรเนียน ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส 10 วัน

EUR18-2715 มกราคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2716 กุมภาพันธ์ 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2717 มีนาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2718 เมษายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2719 พฤษภาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2720 มิถุนายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2721 กรกฎาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2722 สิงหาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2723 กันยายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2724 ตุลาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2725 พฤศจิกายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR18-2726 ธันวาคม 2555 โปรดสอบถาม

********************************

เงื่อนไข ราคา ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส

1.ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance(ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปสามารถสะสมไมล์ได้เพียง 50% สำหรับสมาชิกบัตรทองที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารกรุ๊ปของสายการบินไทยจะไม่ได้รับสิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสารและไม่ได้รับสิทธิ์พิจารณาการได้รับหรือรักษาสถานภาพบัตรทอง)

2.เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

3.เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

4.ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา 10,900 ต่อท่าน

5.ในกรณีผู้ใหญ่สามท่านพักในห้องเดียวกัน ท่านที่สามส่วนลด 1,000 บาท

6.Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ราคา ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส นี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยวสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ -แมดริด- กรุงเทพฯ

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

3.ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าสเปน พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานฑูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

4.ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

5.รถปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง **ไม่รวม ทิปคนขับ

** กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน **

6.โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ และราคาค่าโรงแรมจะปรับขึ้น 3 – 4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

7.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

8.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

9.หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว ให้ความรู้ ความสนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1ท่าน

10.ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง และน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

11.ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ1,500,000.- ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

12.สมนาคุณด้วยกระเป๋าเป้ล้อลากสวยเก๋ ท่านละ 1 ใบ

ราคา ทัวร์สเปน ทัวร์โปรตุเกส นี้ไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก

4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

5.ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

Share
Published by
LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด