ทัวร์ฝรั่งเศสเจาะลึก 12 วัน 2017 กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศส นีซ แซงปอล เดอวองซ์ โมนาโก มหาวิหารเซนต์นิโคลัส มอนติ คาร์โล กราซ คานส์ อาวีญง โพรวองซ์ ปงดูว์การ์ พระราชวังพระสันตะปาปา เลอปง แซงต์เบเนอเซ่ การ์กาซอน ปราสาทกอมตัล บอร์โดซ์ แซงต์ เตมิยอง ปราสาทเชอนงโซ มงแซงต์มิเชล จิแวร์นี พระราชวังแวร์ซายส์ สายการบินเอมิเรตส์ EK

มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง

LOFT-RC-33_GRAND FRANCE 12 DAYS

“เยี่ยมชมดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ บริบูรณ์ไปด้วยมรดกโลกทางสถาปัตยกรรมและสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมบรรยากาศเมืองเก่า รวมไปถึงความหรูหราในเมืองชั้นนำของโลก ตระเวนเดินทางตั้งแต่เหนือจรดใต้ ในประเทศที่ยิ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พร้อมของฝากที่ระลึกมากมาย เพราะที่นี่คือ ประเทศฝรั่งเศส”

โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศสเจาะลึก 12 วัน 2017 กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศส นีซ แซงปอล เดอวองซ์ โมนาโก มหาวิหารเซนต์นิโคลัส มอนติ คาร์โล กราซ คานส์ อาวีญง โพรวองซ์ ปงดูว์การ์ พระราชวังพระสันตะปาปา เลอปง แซงต์เบเนอเซ่ การ์กาซอน ปราสาทกอมตัล บอร์โดซ์ แซงต์ เตมิยอง ปราสาทเชอนงโซ มงแซงต์มิเชล จิแวร์นี พระราชวังแวร์ซายส์ สายการบินเอมิเรตส์ EK

วันที่หนึ่ง นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดพบพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ”

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – ดูไบ – นีซ – ริเวียร่า

เดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินระดับโลกอย่าง ”เอมิเรตส์ แอร์ไลน์”ไฟลท์ EK371 เวลา 02.25 – 05.35 (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) รอเปลี่ยนเครื่องไปยังสนามบินนีซ โค้ท เดซู กรุงนีซ ประเทศฝรั่งเศสโดยไฟลท์ EK077 เวลา 08.45 – 13.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)

เดินทางถึงเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เวลา 13.40 น. เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแซงปอล เดอวองซ์” (Saint Paul de Vence) เมืองเก่าแก่ที่อยู่บนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า จุดหมายปลายทางของเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะและของโบราณ ชมบรรยากาศบ้านเมืองที่ถูกสร้างด้วยหิน พร้อมประดับด้วยต้นไม้หลากหลายสีสัน ตามแบบของเมืองยุคกลาง (Medieval age) นำท่านชมลานน้ำพุโบราณ กลางใจเมือง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนอบอุ่น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองนีซ (Nice)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Nice หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม นีซ – โมนาโก – นีซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโก รัฐอิสระที่เล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ที่ซุกซ่อนความงามที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ นำท่านชมพระราชวังโมนาโก ที่พำนักอย่างเป็นทางการของเจ้าชาย(ตำแหน่งของกษัตริย์) แห่งโมนาโก

จากนั้นนำท่านสู่มหาวิหารเซนต์นิโคลัส (Saint Nicholas Cathedral) โบสถ์ประจำชาติและประจำราชวงศ์โมนาโก เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์โมนาโก อาทิ เจ้าหญิงเกรซ เคลลี อดีตพระมเหสีของเจ้าชายและเป็นดาราฮอลลีวูด ที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ รวมไปถึงเจ้าชายเรนิเยร์ที่ 3 กษัตริย์องค์ก่อนและพระสวามี ของเจ้าหญิงเกรซ ที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ไปเมื่อปี 2005

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมเขตมอนติ คาร์โล (Monte Carlo) ด้วยภูมิประเทศที่ติดชายหาดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งเมือง ทำให้เมืองนี้ถือเป็นสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจที่อยากจะมาเยี่ยมเยือน ด้วยชายหาดของที่นี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย เช่นเดียวกับความสวยงามของเมือง

โดยเมืองนี้ยังถูกใช้ให้เป็นสนามแข่งรถสูตร 1 หรือ Formula-1 อีกด้วย ภายในเมืองยังมีคาสิโนที่หรูหราอลังการและเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย เก็บภาพความประทับใจ และสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนีซ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Nice หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ นีซ- คานส์ – อาวีญง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เมืองกราซ (Grasse) สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตน้ำหอมของฝรั่งเศสและของโลก เมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา โดยรอบบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้จะมีไร่สวนดอกไม้จำนวนมาก เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำหอม

นำท่านเข้าชมโรงผลิตน้ำหอมฟราโกนาร์ (Fragonard- Grasse Perfume Factory) โรงงานผลิตน้ำหอมอันเก่าแก่ มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมาที่ยาวนานที่มาพร้อมกับการสร้างเมืองแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่เมืองท่าเรือขนาดเล็กอย่างเมืองคานส์ (Cannes) เมืองที่มีสีสันและได้มีการจัดงานเทศกาลเกี่ยวกับภาพยนตร์และแฟชั่นต่าง ๆ ของโลกอย่างมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) ระยะทาง 240 กิโลเมตร เมืองโบราณและหัวเมืองสำคัญของแคว้นโพรวองซ์ เมืองแห่งนี้เคยเป็นอดีตที่พำนักของพระสันตะปาปาแคลม้องท์ที่ 5 ที่ย้ายมาพำนักในช่วงที่กรุงโรมมีความวุ่นวายในศตวรรษที่ 14

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Novotel Avignon Nord หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เยี่ยมชมอาวีญง – เลโบซ์ เดอ โพรวองซ์ – ปงดูว์การ์ – อาวีญง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมพระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง สถานที่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก สร้างในรูปแบบกอธิก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

และนำท่านชมสะพาน “เลอปง แซงต์เบเนอเซ่” (Le Pont St.Bénezet) สะพานที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองอาวิญง ตัวสะพานทอดยาวไปถึงฝั่งเนิฟ เมืองอีกฟากหนึ่งของเมืองอาวิญง จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เลโบซ์ เดอ โพรวองซ์” (Les Baux de Provence) เมืองเลโบซ์นั้นถูกสร้างอยู่ตามหุบเขา ถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง และเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์สวยงามที่สุดในฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมอาคารบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่สร้างจากหินปูน พบกับร้านค้าที่ขายของที่ระลึกในรูปแบบโพรวองซ์ ชมปราสาทโบราณ “ชาโตว์ เดส โบซ์” (Château des Baux) ซึ่งเป็นของอดีตเจ้าเมืองที่เคยปกครองเมืองนี้

เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปชมสะพานส่งน้ำ “ปงดูว์การ์” (Pont du Gard) มรดกโลก 2,000 ปี สร้างโดยจักรวรรดิโรมัน ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับไปที่เมืองอาวีญง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Novotel Avignon Nord หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก อาวีญง – นีม – อาร์ลส์ – การ์กาซอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่เมืองนีม เมืองเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์และความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยเมืองนี้ถูกรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์มาก จนได้รับฉายาว่า “กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส” โดยจะผ่านชมบรรยากาศในตัวเมืองและตรงไปยัง สนามกีฬาประจำเมืองนีม (Arena of Nimes) เป็นสนามกีฬาแบบโรมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองอาร์ลส์ (Arles) เมืองมรดกโลกที่มีสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันอยู่มากมาย เดินสำรวจสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ อาทิ โรงละครแบบกรีกโบราณ สนามกีฬาประจำเมืองอาร์ลส์ เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่เมืองการ์กาซอน (Carcassonne) ระยะทาง 222 กิโลเมตร ชมเมืองมรดกโลกที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 3,500 ปี โดยมีเอกลักษณ์อย่างมาก ด้วยการมีกำแพงป้องกันเมืองล้อมรอบถึง 2 ชั้น มีป้อมปราการถึง 53 ป้อม ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคกลาง โดยด้านในจะมีปราสาทของเจ้าเมืองการ์กาซอนอย่าง “ปราสาทกอมตัล” (Château Comtal) อิสระถ่ายภาพชมเมือง เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองการ์กาซอนใหม่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel le Terminus หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด การ์กาซอน – บอร์โดซ์ – แซงต์ เตมิยอง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสที่เมืองบอร์โดซ์ จังหวัดฌีรงด์แห่งแคว้นนูแวลากีเตน เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์มากที่สุดในโลก โดยมีหลายตำบลที่มีชื่อเสียง เช่น “แซงต์ เตมิยอง” “ปมโรน” “เมด็อค” เป็นต้น

สัมผัสวิถีชีวิตชาวฝรั่งเศสกลางไร่องุ่น อาหารที่ทำจากครัว ปรุงแต่งเฉพาะคณะพิเศษ โดยเชฟที่เป็นเจ้าของ CHATEAU และดื่มไวน์ที่เป็นผลผลิตของไร่อย่างไม่จำกัด ร่วม COOKING CLASS ในสไตล์บอร์โดซ์

ตำบลดังกล่าวล้วนแต่เป็นแหล่งปลูกองุ่นที่นำมาผลิตไวน์ชั้นดีของโลก โดยที่นี่ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ซึ่งถือเป็นสินค้าเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย (ระยะทาง 336 กิโลเมตร)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชมเมืองบอร์โดซ์ เก็บภาพกับมหาวิหารแห่งบอร์โดซ์ (Bordeaux Cathedral) และศาลากลางของเมือง (Palais Rohan) ที่จัตุรัสเปย์ เบอรองด์ (Place pey Berland)

เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เขตแซงต์ เตมิยอง เพื่อชมขั้นตอนการผลิตไวน์และการทดลองชิมไวน์ เขตแซงต์ เตมิยองนับเป็นเขตพื้นที่เก่าแก่ที่สุดของแคว้น ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ในฐานะตัวอย่างที่โดดเด่นของภูมิทัศน์กับไร่องุ่นประวัติศาสตร์ โดยมีการรักษาสภาพที่สวยงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงทำการเพาะปลูกองุ่นที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตไวน์ชั้นดี โดยมีการกำหนดมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hôtel Mercure Libourne Saint Emilion หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด | แซงต์ เตมิยอง – ตูร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางสู่ภูมิภาคตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ที่เมืองตูร์ แคว้นซ็องทร์-วาล เดอลัวร์ โดยเมืองตูร์ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นนี้ โดยแคว้นนี้มีชื่อเสียงมาจากสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานอันได้แก่ ปราสาทเก่าของบรรดาชนชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศสในยุคเรอเนสซองซ์ และถูกยกย่องให้เป็นพื้นที่มรดกโลกอีกด้วย ระยะทาง 322 กิโลเมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางเข้าชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ปราสาทนี้มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์อย่างมาก โดยตัวปราสาทถูกสร้างอยู่บนแม่น้ำเลอร์แชค์ ทอดตัวเรียงยาวเปรียบเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำ มีการสร้างและต่อเติมอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการขายส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นของบรรดาชนชั้นสูงของฝรั่งเศส เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ปราสาทอีกหนึ่งแห่ง ได้แก่

ประสาทช็องบอร์ (Château de Chambord) ถูกสร้างตามพระประสงค์ของกษัตริย์ฟรองซัวร์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณลุ่มแม่น้ำลัวร์ และเป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์สืบมา เก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม จนได้เวลาเดินทางกลับเมืองตูร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Mercure Tours Nord หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า ตูร์ – มง แซงต์มิเชล – ก็อง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเดินทางสู่ภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือที่แคว้นนอร์มังดี ณ เมืองมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) โดยภูมิภาคนี้ถือเป็นบริเวณที่มีเมืองตากอากาศยอดนิยมของฝรั่งเศสอยู่มากมาย ซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอันล้ำค่าของประเทศฝรั่งเศส ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมลำดับที่ 3 อยู่อีกด้วย ได้แก่ วิหารเซนต์มิเชล ระยะเดินทาง 273 กิโลเมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง

นำคณะเยี่ยมชมวิหารเซนต์มิเชล วิหารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ตัววิหารนั้นถูกสร้างอยู่บนยอดเขาที่โผล่ขึ้นมาริมฝั่งทะเลอย่างโดดเดี่ยว ทำให้ตัววิหารเซนต์มิเชลนี้โดดเด่นและสวยงามสะดุดตาเป็นอย่างมาก อิสระให้ท่านเดินสำรวจและถ่ายภาพกับสถาปัตยกรรมล้ำค่าแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองก็อง ระยะทาง 130 กิโลเมตร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Caen Côte de Nacre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบ ก็อง – แวร์ซายส์ – ปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในชนบทที่มีชื่อว่า จิแวร์นี (Giverny) เพื่อชมบ้านของ “โกลด โมเนต์” ศิลปินยุคอิมเพรสชันนิสม์ที่โด่งดัง บ้านสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้านยังคงสภาพเดิม การประดับตกแต่งบ้านภายในสะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยของโมเนต์ ไฮไลท์ของบ้านคือสวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนไม้ดอกคลาสสิคในรูปแบบฝรั่งเศส “คลอส นอร์แมนด์” (Clos Normand) และสวนไม้น้ำ บริเวณสวนไม้น้ำนั้นมีสระบัวอันเรื่องชื่อที่เป็นต้นกำเนิดของภาพเขียนที่โด่งดังที่สุดของโมเน่ต์ ได้แก่ “Water Lilies”

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ตำบลแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี มีการตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

พาท่านชมห้องต่าง ๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวนด้านหลังยังยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ตัวพระราชวัง ตกแต่งด้วยรูปแบบบาโรก จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังนครปารีส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Mercure Paris หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบเอ็ด เยี่ยมชมปารีส – ดูไบ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หอไอเฟล ทัวร์ปารีส ทัวร์ฝรั่งเศศ

นำท่านชมนครปารีส นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด บริเวณที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนตถูกประหารชีวิตเข้าสู่ถนนชองป์เอลิเซ่ เพื่อนำท่านสู่ประตูชัย เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ

บันทึกภาพสวยของ หอไอเฟล ที่จัตุรัสทรอคาเดโร ปารีส ประเทศฝรั่งเศส Eiffel Tower, Paris, France

ถ่ายภาพตรงจุดชมวิวหอไอเฟลที่พระราชวังชัยโย โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก และสุดท้ายที่โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

galeries lafayette haussmann paris

อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้นเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินชาร์ล เดอโกล เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK076 เวลา 21.35 – 07.20 น. และเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ โดยไฟลท์ EK372 เวลา 09.35 – 18.40 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)

วันที่สิบสอง กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์ EK372 เวลา 09.35 – 18.40 (+1) น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันเดินทาง

 • 22 มิ.ย. – 2 ก.ค.
 • 5 -16 ก.ค.
 • 9 – 20 ส.ค.
 • 20 ก.ย. – 1 ต.ค.
 • 11 – 22 ต.ค.

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) ท่านละ 102,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง ท่านละ 91,800.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง ท่านละ 81,600.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 16.500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ 29,000.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ สะพานปงดูว์การ์, ไวน์เทส, ปราสาทเชอนงโซ, ปราสาทช็องบอร์, มง แซงต์มิเขล, บ้านโมเนต์, พระราชวังแวร์ซายส์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 9 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610