ทัวร์อเมริกาตะวันออก-แคนาดา ปีใหม่ 10 วัน 7 คืน 25 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 บอสตัน นิว เฮเว่น วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ต นิวยอร์ก ฟิลลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี แฮริสเบริ์ก คอร์นนิ่ง น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) โตรอนโต้

LOFT-WJF-1225_AMERICA CANADA 10D 7 N

นำทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา

วันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. 60กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – บอสตัน

10.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

13.05 น.เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 614

16.45 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.05 น.ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเที่ยวบินที่ CX 812

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

20.50 น.เดินทางถึง เมืองบอสตัน เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ ของความเก่า ความขลังและยังเป็นเมืองที่มีสถานศึกษาชั้นสูงมากมาย อีกทั้งยังเป็นตลาดหนังสือทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เข้าพักโรงแรม Four Point by Sheraton Wakefield หรือเทียบเท่า( – / – / – )

วันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60บอสตัน – นิว เฮเว่น

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) เยื่ยมชม จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square) ที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่ ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าอานันทมหิดลกำลังทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) ที่อยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับจัตุรัสแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำทุกท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มากมายนับไม่ถ้วน มีทั้งนักศึกษาต่างชาติที่เรียนเก่งมาศึกษาอยู่ที่เมืองนี้และหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) , มหาวิทยาลัย NORTHEASTERN เป็นต้น

นำท่านชม ฟรีดอม เทรล (Freedom Trail) ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 125 ไร่ ซึ่งในบริเวณใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของ Old State House ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน Washington Street อาคารที่สร้างด้วยอิฐ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารที่ประชุมของบข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม

ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน (Boston Massacre) ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ทำการประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลประจำรัฐอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ในปัจจุบัน

และไม่ห่างจาก Old State house ก็เป็นที่ตั้งของ ฟาเนียลฮอลล์ (Faneuil Hall) และ Quincy Market อันเป็นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE OF LIBERTY” ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของเมืองแห่งหนึ่ง ด้วยเพิงขายของที่ระลึกจากงานฝีมือ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหาร ทุกวันที่นี่จะมีผู้คนมาเสาะแสวงหาอาหารแปลกลิ้น และจับจ่ายซื้อของกัน รอบ ๆ และระหว่างตึกทั้งสี่ตึกนี้ เป็นลานกว้างซึ่งจะปลูกต้นไม้ประดับ และมีม้านั่งให้กับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนหรือรับประทานอาหารที่ซื้อมาจากในตัวอาคาร ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองนิวเฮเว่น (New Heaven) (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Courtyard by Marriott New Heaven-Yale หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันพุธที่ 27 ธ.ค. 60 นิว เฮเว่น – วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ต – นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 153 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

บ่ายเพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย เมื่อได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่

มหานครนิวยอร์ก นครแห่งความมั่งคั่ง ทันสมัย ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า ( B / – / D )

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 60นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทุกท่าน “ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นนำท่านสู่ Charging Bull & Fearless Girl สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของนิวยอร์กที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากมักจะแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สัญลักษณ์เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ยืนอยู่หน้าวัวกระทิงโดยไม่มีความเกรงกลัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก One World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า “วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต เหนือกว่า ตึก”วิลล์ ทาวเวอร์” (WILLIS TOWER) แชมป์เก่า ตั้งอยู่ในกรุงชิคาโก้ ที่มีความสูง 1,451 ฟุต รายงานระบุว่า ตึก”วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐ จากเสาอากาศบนตัวอาคารนั่นเอง

นำท่านสู่ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่มีสินค้าและของแบรนด์เนมระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ซึ่งที่นี่จะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และอีกอย่างที่เป็นที่สุดคือ ย่านไทม์ สแควร์เป็นจุดที่มีป้ายโฆษณาที่ขึ้นชื่อว่าค่าเช่าแพงที่สุดในโลกอีกเช่นกัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 60 นิวยอร์ก – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ นำท่านผ่านชมสถานที่ต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซีโดยเริ่มต้นจากผ่านชม

ผ่านชม อนุเสาวรีย์วอชิงตัน หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสูง 555 ฟุต ผ่านชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของอาคารสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอน ผู้ที่ประกาศเลิกทาสนั่นเอง หากเวลาเอื้ออำนวย นำท่านชม อาคารรัฐสภาของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Capitol Building) ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานและที่ประชุมของนักการเมืองของอเมริกา

เย็นรับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 60วอชิงตัน ดีซี – แฮริสเบริ์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (สามารถถ่ายภาพได้จากด้านนอกของอาคารเท่านั้น)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง แฮริสเบริ์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย นำท่านเข้าชมโรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จำลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารัก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็นรับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 60แฮริสเบริ์ก – คอร์นนิ่ง – น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) (ระยะทาง 265 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)พร้อมชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง นำท่านชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียงและอิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Correll ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังมีของประดับ ตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งทำมาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่า (ระยะทาง 234 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น้ำตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำด้านล่างตลอดเวลา และท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม้า (Horse Shoes) ของน้ำตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นได้จากทางฝั่งแคนาดาเท่านั้น นำทุกท่านข้ามสะพาน เรนโบว์ บริดจ์ เพื่อเข้าสู่ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น

เย็นรับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Marriott on the Falls (Fall views) หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

** สำหรับคืนนี้เป็นคืนนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2018 หากลูกค้าประสงค์ที่จะออกไปเดินด้านนอก เพื่อร่วมสัมผัสกับบรรยากาศการนับถอยหลังที่บริเวรณริมน้ำตกไนแองการ่า สามารถแจ้งความประสงค์ที่หัวหน้าทัวร์ได้ (อากาศค่อนข้างหนาวมาก หรืออาจมีหิมะตกได้ในช่วงเวลานั้น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวที่เหมาะสม **

วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 61 น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) – โตรอนโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดกับ เจอร์นีย์ บีไฮว์ เดอะ ฟอลล์ (Journey behind the falls) ที่ท่านสามารถเดินสู่น้ำตกและชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าแบบมือเอื้อม อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า

และนำท่านชมน้ำตกไนแองการ่า จากจุดชมวิว Table Rock ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวของน้ำตกด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ ทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทอดผ่านสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมา สร้างความสวยงามประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืมเลยทีเดียว อิสระกับการถ่ายภาพกับความสวยงามตระการตาของน้ำตกไนแองการ่าตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนหอคอย SKYLON

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ Outlet Collection at Niagara เก็บตกช้อปปิ้งกันก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ ที่นี่เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเมืองโตรอนโต้ สินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ในราคาที่ลดกว่าครึ่ง และที่สำคัญเป็นเอาท์เล็ตที่อยู่ในอาคารติดแอร์

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตรอนโต้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาโดยเริ่มจากการผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บนหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (C.N. TOWER) สิ่งก่อสร้างที่เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่ปัจจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตุการณ์ ถ้าในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโตรอนโต้

วันอังคารที่ 2 ม.ค. 61 โตรอนโต้ – ฮ่องกง

01.20 น.เหินฟ้าจากโตรอนโต้สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 829

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันพุธที่ 3 ม.ค. 61 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

06.00 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.40 น.ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CX 705

10.40 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง: 25 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61

 • ผู้ใหญ่ท่านละ(พักห้องละ2ท่าน) 129,990
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(ไม่มีเตียง) 119,990
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่ม   28,500

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Ecnmy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา
 • ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม :

 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าเข้าชมละครบรอดเวย์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
 • ค่าทิปคนรถ (4 USD ต่อวันต่อคน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข:

 • ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
 • หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 year ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

1 year ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด