ทัวร์ไอร์แลนด์เหนือ 10 วัน 7 คืน 9 – 18 เม.ย. 2563 เอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ ปราสาทเอดินเบิร์ก ช้อปปิ้งถนนปริ้นเซส แคร์นไรอัน FERRY TO เบลฟาสต์ ไททานิก คาร์ริก เฟอกัส คาร์ริก อะ รีด บุชมิลล์ ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) เดอร์รี่ (ลอนดอนเดอร์รี่) เดอร์รี่ สลีโก้ มาโย อุทยานฯ คอนเนมารา ไคล์มอร์ แอบบีย์ กัลเวย์ กัลเวย์ หน้าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค ลิมเมอริก คิงส์จอห์น คาสเซิล บลาร์นีย์ คาสเซิล จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์คอร์ก คอร์ก คิลเคนนีย์ คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท ดับลิน (เมืองหลวง)

LOFT-EUR-61_IRELAND NORTHERN IRELAND 10 DAYS

ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง “Game of Thrones” สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – เอดินเบอระ (สก็อตแลนด์) วันพฤหัสบดี

18.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q1-7 สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

21.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 สู่กรุงโดฮา

วันที่ 2 เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ช้อปปิ้งถนนปริ้นเซส วันศุกร์

00.30 น. ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

01.35 น. ออกเดินทางสู่เอดินเบอระ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR031

07.10 น. ถึงสนามบินเอดินเบอระ (สก็อตแลนด์) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ตัวเมืองหลวงอันงามสง่าของประเทศสก็อตแลนด์

09.00 น. นำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตันที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่ง เป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย ชมถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด ที่ประทับของพระราชินี ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมและร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MACDONALD HOLYROOD HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.macdonaldhotels.co.uk/ourhotels/scotland/edinburgh/macdonald-holyrood-hotel

วันที่ 3 เอดินเบอระ – แคร์นไรอัน – FERRY TO เบลฟาสต์ – ไททานิก วันเสาร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. เดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก ที่นิยมในการข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

11.30 น. เรือ High Speed Ferry ข้ามสู่เบลฟาสต์ เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งกำเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีร่องรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างขึ้น อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี้ เมืองนี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ Local

13.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร เที่ยวชมเมืองที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือ และท่าเรือขนาดใหญ่ เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรที่ใหญ่และหรูหราที่สุดในโลกของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตั้งแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้, นำไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MALDRON HOTEL BELFAST CITY**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.maldronhotelbelfastinternational.com/‎

วันที่ 4 คาร์ริก เฟอกัส – คาร์ริก อะ รีด – บุชมิลล์ – ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) – เดอร์รี่ (ลอนดอนเดอร์รี่) วันอาทิตย์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง “Game of Thrones” สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธแอนทริมโคสต์ หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก แวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ เป็นภาพวิวสุดท้ายและ The Dark Hedges อุโมงค์ต้นบีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายทำ Game of Thrones แล้วเดินทางสู่ลอนดอนเดอรี่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า เดอร์รี่ เมืองที่อยู่กลางใจของผู้คนที่รักในศิลปวัฒนธรรม ผู้คนน่ารักและมีเสน่ห์ เป็นเมืองในเส้นทางท่องเที่ยว Wild Atlantic Way เส้นทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเลแอตแลนติกเหนือ เดอร์รี่มีจุดเด่นอยู่ที่เมืองเก่าแก่กว่า 400 ปีบนกำแพงโบราณเดอร์รี่ที่ขนานไปกับโบสถ์ St. Columb’s เดอร์รี่เป็นเมืองสุดท้ายของยุโรปที่สร้างกำแพงป้อมปราการล้อมรอบ ทัศนียภาพนอกกำแพงเมืองโบราณ คือเมืองเดอร์รี่ที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นโมเดิรน์ซิตี้ มีความทันสมัยและสวยงามเป็นยิ่งนัก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY HOTEL DERRY**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.cityhotelderry.com

วันที่ 5 เดอร์รี่ – สลีโก้ – มาโย – อุทยานฯ คอนเนมารา – ไคล์มอร์ แอบบีย์ – กัลเวย์ วันจันทร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. ออกเดินทางข้ามพรมแดนจากไอร์แลนด์เหนือ สู่ไอร์แลนด์ ผ่านเคาน์ตี้สลีโก้ และเคาน์ตี้มาโย กว่า 800 ปีมาแล้วที่ชาวนอร์มันได้เข้ามาตั้งรกราก เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างอาทิ ปราสาท, โบสถ์ ที่ยังหลงเหลือให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วเข้าสู่เคาน์ตี้กัลเวย์ เขตอุทยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของท้องทุ่งหญ้าสีทอง มีแนวสันเขาเป็นฉากหลังทอดยาวไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย จุดหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ซ่อนความงามเอาไว้อย่างเหลือเชื่อ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะเข้าชม ไคล์มอร์ แอบบีย์ ศาสนสถานแห่งนี้งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียน-กอธิค ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และสวนสวย มิทเชล เฮนรี พ่อค้าผู้ร่ำรวยจากการค้าผ้า มีดำริให้สร้างขึ้นให้เป็นของขวัญแด่ มากาเร็ต เฮนรี ในปี 1867 ก่อนที่จะกลายเป็นวัดของนิกายเบเนดิกต์ทีนในปี 1920 ไคล์มอร์ นับเป็นมรดกตกทอดในด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอร์แลนด์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ไปเยือน

นำคณะเข้าสู่เมืองกัลเวย์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น เมืองนี้เปรียบเสมือนสีสัน ที่สร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวลุ่มหลง บ้านเรือนสีสะดุดตาริมสองฝั่งแม่น้ำคอร์ริบ ผู้คนชาวเมืองน่ารัก ถนนคนเดิน ผับ บาร์ ก่อนที่จะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2020 อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายภาพสวย ๆ จากหลากหลายมุมมอง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARBOUR HOTEL GALWAY**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.harbour.ie

วันที่ 6 กัลเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค – ลิมเมอริก วันอังคาร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. ออกเดินทางสู่หน้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) ในเคาน์ตี้แคลร์ เส้นทางสบายตาผ่านท้องทุ่งชนบท ฟาร์มปศุสัตว์ หมู่บ้านเล็ก ๆ เรียงรายตลอดเส้นทาง และสิ่งก่อสร้างโบราณสถานอายุหลายร้อยปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย หน้าผาโมเฮอร์ หน้าผามหัศจรรย์บนเส้นทาง Wild Atlantic way และสุดขอบแผ่นดินฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในปี 2007 ความมหัศจรรย์ของหน้าผาขนาดใหญ่ที่ถูกกัดกร่อนจากทะเลแอตแลนติก จนก่อให้เกิดหน้าผมหลายชั้นเรียงราย และแท่งหินที่มีรูปร่างสะดุดตา บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งนิเวศน์ที่อนุรักษ์ไว้ทั้งพันธุ์สัตว์ทะเล และนกทะเลที่หาชมได้ยาก บนพื้นที่กว่า 1,250 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ของนกทะเลกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันนกเหล่านี้เป็นสัตว์สงวน อยู่ในความดูแลของกรมสิ่งแวดล้อมคณะ กรรมาธิการสหภาพยุโรป หน้าผาโมเฮอร์นี้มีจุดชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3 แพลทฟอร์ม ที่ถ้าทายนักเล่นกล้อง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่นิยมในการถ่ายภาพแบบเคลื่อน ไหว ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่เกินกว่าความท้าทายของมนุษย์

นำคณะเข้าสู่ บันแรตตี้ คาสเซิล 1 ในปราสาทเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือ และได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซมเป็นอย่างดี ในบริเวณของ บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค จัดแสดง 2 เรื่องราวต่างยุคสมัย บริเวณส่วนของปราสาทและป้อมปราการ บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นานา และในส่วนของโฟล์ค พาร์ค ย้อนรำลึกไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวไอริช และการดำเนินชีวิตในยุคนั้น รวมไปถึงการเจริญ เติบโตของหมู่บ้านต่างๆ ที่จะทำให้ท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในบันแรตตี้ โฟล์ค พาร์ค Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL & SPA LIMERICK**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

วันที่ 7 คิงส์จอห์น คาสเซิล – บลาร์นีย์ คาสเซิล – จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์คอร์ก วันพุธ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองลิมเมอริก เมืองที่นับได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในไอร์แลนด์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบการมาของชาวไวกิ้งตั้งแต่ปี 812 เรียกดินแดนนี้ว่า King’s Island เข้าชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในปราสาทกษัตริย์จอห์น สร้างในปี 1212 เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงทั้งในห้องนิทรรศการ และกลางแจ้ง บอกเล่าเรื่องราวชาวไอริชเดิม หรือเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เกลลิค ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 จนถึงการรุกรานของนอร์แมน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตนแตนท์ เรื่องราวทั้งหมดจะทำให้เราท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือน โบสถ์เซนต์จอห์นออฟเดอะแบพติสท์ และโบสถ์พระแม่มารีเวอร์จิ้น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย เดินทางสู่เคาน์ตี้คอร์ก ที่ร่ำรวยไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 1 ในนั้นคือ บลาร์นีย์คาสเซิล ที่มั่นป้อมปราการของแมคคาร์ธีย์สร้างในปี 1446 เรื่องราวการจุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 หากใครได้มีโอกาสจุมพิตแล้ว จะได้รับพรให้เป็นผู้มีวาทะศิลป์เป็นเลิศจนผู้คนหลงใหล เข้าสู่เมืองคอร์ก เมืองสำคัญอันดับหนึ่งของแคว้นมึนสเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นแพรททริคสตรีท ถนนสายสำคัญย่านใจกลางเมือง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLE HOTEL CORK**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.themetropolehotel.ie

วันที่ 8 คอร์ก – คิลเคนนีย์ – คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท – ดับลิน (เมืองหลวง) วันพฤหัสบดี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. ออกเดินทางสู่คิลเคนนีย์ เมืองสวยริมฝั่งแม่น้ำนอร์ 1 ใน แม่น้ำ 3 สายที่มีความสำคัญต่อไอร์แลนด์ ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนแบบสโตนเฮ้าส์ ที่สร้างตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็นที่ตั้งของ คิลเคนนีย์ คาสเซิล และอุทยานอันร่มรื่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือ เดินสำรวจสินค้างานฝีมือของชาวไอริชคร๊าฟ แอนด์ ดีไซน์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย เดินทางต่อสู่คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ทเพียงแห่งเดียวบนไอร์แลนด์ กว่า 90 ลักซัวรี่แบรนด์ สินค้าราคาพิเศษกับส่วนลดสูงสุดถึง 60% ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF LAND**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.claytonhotelcardifflane.com/‎

วันที่ 9 กรุงดับลิน – ชมเมือง – เดินทางกลับประเทศไทย วันศุกร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงดับลิน เมืองหลวงอันงามสง่า และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งแต่การเข้ามาครองครองของเผ่าเซลท์ หรือ เคลท์ จนถึงปัจจุบันเป็นเมืองอันทันสมัย ภูมิทัศน์ถูกปรับให้เป็นเมืองที่น่ามาเยือนที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมเมืองเริ่มจาก รูปปั้นมอลลี มาโลน สู่อาคารรัฐสภาที่เก่าแก่ศตวรรษที่ 18 และ ทรินิตี้ คอลเลจ กับห้องสมุดที่ได้รับการยกย่องว่างดงามติดอันดับโลก ครอบคลุมหนังสือกว่า 2 แสนเล่ม, ดับลิน คาสเซิล แสดงถึงความเป็นมหาอำนาจของอังกฤษ และโบสถ์ในยุคกลาง เซนต์แพรคทริค และไครส์เชิร์ช

12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดับลิน

15.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 018

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงประเทศไทย วันเสาร์

00.15 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

01.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834

12.40 น. สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 9 – 18 เม.ย. 2563

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 99,000.-
 • Child 4-11 With Bed 90,000.-
 • Child 4-6 No Bed 80,000.-
 • DBL SGL USED 13,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -24,000.-/-17,000.-

PERIOD

 • 7 – 16 พ.ค. 2563

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 95,000.-
 • Child 4-11 With Bed 86,000.-
 • Child 4-6 No Bed 77,000.-
 • DBL SGL USED 13,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -20,000.-/-15,000.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Titanic Museum ค่าธรรมเนียม Rope Bridge/ ค่าธรรมเนียม Giant’s Causway Translink Bus / ค่าธรรมเนียม Kylemore Abbey / ค่าเข้า King John Castle / ค่าธรรมเนียม Cliff of Mother / ค่าธรรมเนียม Blaney Castle / ค่าเข้า Old Libraly Trinity Collegue
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ชำระเพิ่มท่านละ 10,120 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินการ์ต้า อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด