ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10 วัน 7 คืน 11-20 เม.ย. 2563 กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) เที่ยวชมเมือง ลิตเติลเมอร์เมด พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) สวนวิกเกอแลนด์ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติก เบอร์เก้น ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น เบอร์เก้น โวส ฟลอม ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด กู๊ดวาเก้น เกโล่ ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) ซิตี้ฮอลล์ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน

เบอร์เกน (Bergen) นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

LOFT-EUR-68_SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS

นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) เสาร์

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่สอง กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – เที่ยวชมเมือง – ลิตเติลเมอร์เมด – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) อาทิตย์

00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

06.35 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร แล้ว รถโค้ชนำคณะไปชมเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนั้นไปชมน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา เที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด จากนั้นไปชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี นำชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดับที่ทำจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศเดนมาร์ก

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.30 น. อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ Local

นำคณะพักบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS

(Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN www.dfdsseaways.com

วันที่สาม เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) – สวนวิกเกอแลนด์ – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท – ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด จันทร์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือระหว่างเส้นทางเรือสำราญ ผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสำราญ Buffet

อุทยานฟร็อกเนอร์ ผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ออสโล ประเทศนอร์เวย์

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.30 น. อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิว ทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอม ใกล้กับ ฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา (336 ก.ม.)

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.fretheimhotel.no

วันที่สี่ ฟลอม – รถไฟสายโรแมนติก – เบอร์เก้น – ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น อังคาร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) จากมีร์ดาลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที

08.30 น. นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

วันที่ห้า เบอร์เก้น – โวส – ฟลอม – ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด – กู๊ดวาเก้น – เกโล่ พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

ยอดเขา Floyen เบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์ Bergen, Norway

08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.00 น. รถโค้ชนำคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมส์บานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นำคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.bardola.no

วันที่หก เกโล่ – กรุงออสโล – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท – บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) พฤหัสบดี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. รถโค้ชนำคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว (287 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

18.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน์ เพื่อเตรียมเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ

19.55 น . เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ D8317

22.20 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

นำคณะพัก HILTON HELSINKI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www3.hilton.com

วันที่เจ็ด กรุงเฮลซิงกิ – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) ศุกร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนำเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.00 น. นำท่านสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ Local Buffet

นำคณะพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN www.tallinksilja.com

วันที่แปด เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – ซิตี้ฮอลล์ – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ช้อปปิ้ง เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสำรารญ Buffet

09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับนำท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa สต๊อกโฮล์ม

13.00 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

วันที่เก้า เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน – สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม – เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาทิตย์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961

วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร์

05.45 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 11-20 เม.ย. 2563

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 118,000.-
 • Child 4-11 With Bed 112,000.-
 • Child 4-6 No Bed 100,000.-
 • DBL SGL 20,000.-
 • SGL SUPP 17,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -25,000.-/-18,700.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610