ทัวร์นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน 23-25 ตุลาคม 2563, 6-8 พฤศจิกายน 2563, 27-29 พฤศจิกายน 2563, 5-7 ธันวาคม 2563

LOFT_NST-URT 3D2N by DD_Oct_Nov_Dec

ลงเรือหางยาว เพื่อไปชม โลมาสีชมพู ที่เรียกกันว่าโลมาขาวเทา หรือ โลมาหลังโหนก ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นและพบได้ที่หาดขนอมแห่งนี้ที่มีอยู่ประมาณ 50 ตัว ลักษณะเด่นของโลมาสีชมพูคือ การมีสีชมพูเฉพาะตัว ในตอนเกิดมีสีเทาเหมือนโลมาทั่วไป แต่เมื่ออายุมากสีขาวเผือกหรือสีชมพูจะเกิดขึ้นจากสีของหลอดเลือดที่ช่วยไม่ให้อุณหภูมิร่างกายสูงจนเกินไป จึงทำให้เห็นเป็นสีชมพู

เที่ยวไทยวิถีใหม่สไตล์ New Normal

นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี

ไหว้พระเมืองคอนพระมหาธาตุ-หมู่บ้านคีรีวง-ขอพรไอ้ไข่-ทะเลขนอม ชมโลมาสีชมพู-ถ้ำเขาวังทอง-เขื่อนเชี่ยวหลาน-นมัสการพระธาตุไชยา

3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

กำหนดการเดินทาง :

 • 23-25 ตุลาคม 2563
 • 6-8 พฤศจิกายน 2563
 • 27-29 พฤศจิกายน 2563
 • 5-7 ธันวาคม 2563

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – นครศรีธรรมราช (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – หมู่บ้านคีรีวง – วัดเจดีย์ – ขนอม)

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 แถวที่ 14-15 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและการเช็คอินแก่ทุกท่านก่อนการเดินทาง

06.00 น. เหินฟ้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7804 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

07.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช รถตู้ปรับอากาศ VIP รอรับคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ร้านโกปี๊ ร้านกาแฟแบบจีนโบราณที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆ ตกแต่งร้านได้อย่างสวยงาม มีการนำของเก่าไม่ว่าถ้วยกาแฟ รุ่นบุกเบิกปี พ.ศ. 2494 มาโชว์ รับเครื่องดื่มร้อนๆ หรือแบบเย็น ได้แก่ กาแฟ/ชาร้อน,เย็น,โบราณ หอมเข้มข้นสูตรต้นตำรับ ตามด้วย ซาลาเปาปาท่องโก๋หรือจาโก๊ย และบักกุ๊ดแต๋ ที่เป็นสูตรเฉพาะที่ร้านนี้เท่านั้น ปิดท้ายด้วย ข้าวเหนียวเบญจรงค์ 5 สี

09.00 น. นำท่านนมัสการ พระบรมธาตุยอดทอง วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ซึ่งเป็นวัดที่เจดีย์ไม่มีเงา ภา ยในวัดมีวิหารที่มีความสำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิหารหลวง วิหารสามจอม วิหารทับเกษตร วิหารเขียน และวิหารโพธิ์ ฯลฯ พร้อมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครฯ ร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเป็นการสักการะ ขอพรพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมือง หรือเดินไปซื้อของฝาก อาทิ ขนมราอบกรอบ ขนมพื้นเมืองนครฯ ตามอัธยาศัย

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งเขาหลวง หมู่บ้านคีรีวง ชุมชน เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี หมู่บ้านรางวัล “ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” (Thailand Tourism Award) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน ชมสินค้า OTOP กลุ่มผ้ามัดย้อม และเรียนรู้กระบวนการทำสบู่จากพืชพันธุ์ธรรมชาติ แต่เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ บ้านคีรีวง หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา ชุมชนนี้ยังคงใช้วิถีชีวิตสุขสงบ มีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง งดงามคู่ธรรมชาติด้วยสายน้ำตก ป่าเขา สวนป่า สวนผลไม้ เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีสหกรณ์ของหมู่บ้าน มีสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมกับชมจุดสาธิตสิ่งต่างๆ ความพิเศษของคีรีวงก็คือ เป็นแหล่งที่มีการทำสินค้า OTOP หลายประเภท ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

ได้แก่ ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ แล ะผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความนิยมมากคือ สบู่และแชมพูเปลือกมังคุด สบู่ส้มแขก ไวน์เขาหลวงทำจากมังคุด และเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆ และมีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่โด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้จัดเป็นชุมชนที่มีอากาศบริสุทธิ์ (โอโซน) ที่สุดของประเทศไทย โดยล่าสุดหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศมีค่าเฉลี่ยมลพิษทางอากาศแค่ 9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อิสระให้ท่านบันทึกภาพสวยๆ กับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ ของหมู่บ้านคีรีวง อาทิเช่น สะพานแขวนบ้านคีรีวง, หนานหินท่าหา, สะพานแขวนท่าหา ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ เดอะคีรีวง วัลเล่ย์

14.30 น. นำท่านขอพรเรื่องโชคลาภและค้าขายที่ วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ซึ่งเคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ 1,000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีย์ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรั ทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็นภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเชื่อกันว่าไอ้ไข่ คือ วิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึงเป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูปบนบานขอให้ช่วยกันหา ซึ่งก็มักจะประสบผลเสมอมา

15.30 น. เดินทางสู่ อ. ขนอม ที่มีชายหาดที่สวยงามและยาวที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักสุดสวยบริเวณชายหาดในเพลา ณ ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สปา ฯลฯ อิสระพักผ่อนภายในที่พักอันแสนสบายตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวตังเก ซีฟู้ด

(บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ / กลางวัน / เย็น) * ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า *

วันที่สองของการเดินทาง (2) ขนอม (นั่งเรือชมโลมาสีชมพู – ชมเขาพับผ้า – สักการะขอพรหลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ยนอก – ถ้ำเขาวังทอง) – สุราษฎร์ธานี (อุทยานแห่งชาติเขาสก)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อออกเดินทางต่อ

08.00 น. อำลาที่พัก …. ออกเดินทางไป หมู่บ้านแหลมประทับ จุดลงเรือดูาโลมาสีชมพู

08.30 น. นำท่านลงเรือหางยาว เพื่อไปชม โลมาสีชมพู ที่เรียกกันว่าโลมาขาวเทา หรือ โลมาหลังโหนก ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นและพบได้ที่หาดขนอมแห่งนี้ที่มีอยู่ประมาณ 50 ตัว ลักษณะเด่นของโลมาสีชมพูคือ การมีสีชมพูเฉพาะตัว ในตอนเกิดมีสีเทาเหมือนโลมาทั่วไป แต่เมื่ออายุมากสีขาวเผือกหรือสีชมพูจะเกิดขึ้นจากสีของหลอดเลือดที่ช่วยไม่ให้อุณหภูมิร่างกายสูงจนเกินไป จึงทำให้เห็นเป็นสีชมพู … ผ่านชม หินพับผ้า หรือ Pancake Rock of Thailand อายุกว่า 260 ล้านปี เป็นความแปลกทางธรณีวิทยา โดยมีลักษณะเป็นแนวหน้าผาหินที่มองดูแล้วเหมือนมีแผ่นหินวางสลับทับซ้อนกันไปมา ราวกับผ้าที่ถูกพับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ทั้งแนวเขา … จากนั้นไปสักการะขอพรหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ เกาะนุ้ยนอก เกาะเล็กกลางทะเลในอำเภอขนอม ชมบ่อน้ำจืดกลางทะเลที่มีรูปร่างคล้ายกับรองเท้าขนาดกว้างประมาณ 30 นิ้ว สามารถมองเห็นได้ในตอนที่น้ำทะเลลดลง ถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้น บ่อน้ำนี้ก็จะถูกน้ำทะเลท่วมหมด ในบ่อจะมีน้ำจืดเอ่อล้นให้นักท่องเที่ยวได้ชิม เชื่อกันว่าพื้นที่แห่งนี้คือบริเวณที่เกิดตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” (ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.30 น. เดินทางกลับเข้าฝั่ง … จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ้ำเขาวังทอง ถ้ำหินปูนผสมแร่เหล็ก ที่มีหินงอก หินย้อยรูปร่างสวยงามมากมายบริเวณปากถ้ำเป็น จุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ของตำบลควนทอง ภายในมีลักษณะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ห้องโถงใหญ่ ที่สุดมีเนื้อที่ประมา ณ 2 ไร่ ตามพื้นถ้ำ ผนังถ้ำ และเพดานถ้ำประดับประดาด้วยหินงอก หินย้อย เสาหิน รูปร่างต่างๆ เมื่อต้องแสงไฟจะดูระยิบระยับ แต่ละห้องในถ้ำมีความต่างระดับพอสมควร การเข้าชมอาจจะต้อง ปีนป่าย หรือก้มต่ำจนเกือบคลาน บางช่วงก็ลื่นจากความชื้น จึงควรสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสม

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ต้นธาร รีสอร์ท

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ. สุราษฎร์ธานี ดินแดนศูนย์กลางของขุนเขาแห่งป่าฝน

17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ภูผาและลำธาร รีสอร์ท ที่พักสวยงามท่ามกลางขุนเขา และสายหมอก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเข้าสู่ห้องพักอันแสนสบาย * ราตรีสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้ *

(บริการอาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) * ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า *

วันที่สามของการเดินทาง (3) ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน – พระธาตุไชยา – สวนโมขพลาราม – สนามบินสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อออกเดินทางต่อ

07.30 น. อำลาที่พัก …. ออกเดินทางไป ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา

08.30 น. คณะเดินทางถึง เขื่อนรัชชประภา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สร้างปิดกั้นคลองพระแสง ตัวเขื่อนเป็นหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 100 เมตร อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 165 ตารางกิโลเมตร ภายในอ่างเก็บน้ำมีเกาะมากกว่า 100 เกาะ บนสันเขื่อนฯ เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามของอ่างเก็บน้ำ…นำท่านลงเรือหางยาว (พร้อมชูชีพ / ลำลำ 6-8 ท่าน) ชม ”กุ้ยหลินเมืองไทย” ในเขตอุทยานฯป่าเขาสก สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี เขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์แปลกตาสวยงาม เสาหินต่างๆ ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ ถ่ายรูปเพื่อบันทึกเป็นความทรงจำ (ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.30 น. เวลาโดยประมาณกลับถึงท่าเรือ แวะถ่ายภาพบริเวณจุดชมวิว “เขื่อนรัชชประภา” เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วย ต้นไม้ใหญ่ และทัศนียภาพที่งดงามของอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบาย…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ. ไชยา

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านผักหวาน

บ่าย นำท่านสักการะ พระธาตุไชยา พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ เจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด มีรูปทรงเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุขย่อ มุขด้านตะวันออกมีบันไดสำหรับให้คนขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธรูปที่อยู่ภายในเจดีย์ องค์พระธาตุมีความสูงจากฐานถึงยอด 24 เมตร ฐานโดยรอบขุดเป็นสระน้ำ และมีน้ำขังไว้ตลอดทั้งปี แม้ในหน้าแล้งน้ำจะแห้งแต่ก็มีตาน้ำผุดขึ้นมา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยต่างๆ ได้ แม้ตอนนี้จะมีการก่อซีเมนต์ทับตาน้ำนั้นไปแล้วเหลือเป็นเพียงบ่อน้ำธรรมดา แต่ผู้ที่มากราบไหว้ก็มักจะนำน้ำนั้นมาล้างหน้าล้างตา 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล

14.00 น. นำท่านท่องเที่ยวและเลือกซื้อผ้าไหมที่ ชุมชนผ้าไหมพุมเรียง ผ้าทอพื้นบ้านลวดลายแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้ … จากนั้นนำท่านชม สวนโมกขพลาราม สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ชมโรงมหรสพทางวิญญาณ ลานหินกลม … สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ ไข่เค็มไชยา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ

19.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7217 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที)

20.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

(บริการอาหารเช้า / กลางวัน)

คณะผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ 6-8 ท่าน

 • 23-25 ตุลาคม 2563

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 9,800.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000.-

คณะผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ 6-8 ท่าน

 • 6-9 พฤศจิกายน 2563
 • 27-29 พฤศจิกายน 2563

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 8,800.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000.-

คณะผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ 6-8 ท่าน

 • 5-7 ธันวาคม 2563

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 9,400.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000.-

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช // สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

***ในกรณีสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามจริง***

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ

** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **

 • ค่ามัคคุเทศก์ บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ทิป ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงความสะดวกสบาย ความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด