ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก 10 วัน 8 คืน 27 มิ.ย. – 6 ก.ค. 64 และ 11–20 ก.ค. 64 (CX) LOS ANGLES Route 66 ถนนฮอลลีวูด ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส BARSTOW LAS VEGAS ย่านลาสเวกัส บูโลวาร์ด Grand Canyon West Rim เฟรสโน Monterey ซานฟรานซิสโก Pier 39 Fisherman’s Wharf Lombard Street Golden Gate Bridge Union Square ไร่องุ่น Napa Valley PHUKET

LOFT-2W21.10_WEST USA 10D8N (CX)  27 JUN – 6 JULY’21, 11–20 JULY’21

เดินทางสู่ Grand Canyon West Rim ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก เปิดประสบการณ์บน Skywalk ต้นแบบเป็นแห่งแรกของโลก ชมวิวแบบพาโนรามาของแกรนด์แคนยอน 2 จุด คือ Guono Point และ Eagle Point

DAY 1 BANGKOK – LOS ANGLES (27 JUN 2021)/ (11 JUL 2021)

12.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตู 6 สายการบินคาเธย์ แปซิฟิต

15.00 น. ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX654 ใช้เวลาในการบิน 3 ช.ม.

19.00 น. ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน ( 5 ชั่วโมง. 55 นาที)

00.05 น. ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส (LAX International Airport) โดยเที่ยวบินที่ CX880

( 28 มิ.ย.) ใช้เวลาในการบิน 12 ชั่วโมง 55 นาที

**บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**

22.35 น. ถึงท่าอากาศยาน นครลอสแองเจลิส หรือ เมืองนางฟ้า meet & greet นำท่านสู่ที่พักอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 2 LOS ANGELES (28 JUN 2021) / (12 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

**Appointment**

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส ที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66) Hollywood Sign สัญลักษณ์ของแอลเอ, ถนนฮอลลีวูด (Hollywood) สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแห่งฮอลลีวูด ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ และด้านหน้าของไชนีสเธียร์เตอร์

เยี่ยมชมย่านแอลเอดาวน์ทาวน์ 4 ถนน Olvera ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ของแอลเอ และชื่อเมืองนี้ก็ได้ชื่อมาจากโบสถ์เก่าแก่ในย่านนี้ The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบนี้มีร้านอาหารเม็กซิกันดี ๆ หลายร้านรวมทั้งร้านเค้าร้านเล็ก ๆ มากมายอีกด้วย ย่านไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของสังคมชั้นสูง

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 3 LOS ANGELES – BARSTOW – LAS VEGAS (29 JUN 2021) / (13 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. เดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Sin City) โดยผ่านเมืองบาร์สโตว์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง Las Vegas Premium Outlet

นำท่านเข้าสู่ย่านลาสเวกัส บูโลวาร์ด ถือได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองที่มีแหล่งบันเทิง เอนเตอร์เทน คาสิโน เรียงราย ประดับไปด้วยแสงไฟนับล้านๆดวงเลยทีเดียว

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Planet Hollywood Resort & Casino **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 4 LAS VEGAS -GRAND CANYON SKYWALK -LAS VEGAS (30 JUN 2021) / (14 JUL 2021)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ Grand Canyon West Rim ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก เปิดประสบการณ์บน Skywalk ต้นแบบเป็นแห่งแรกของโลก ชมวิวแบบพาโนรามาของแกรนด์แคนยอน 2 จุด คือ Guono Point และ Eagle Point

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปิคนิค)

บ่าย เดินทางกลับสู่ลาสเวกัส อิสระให้ท่านได้ชมแสงสีของเมือง ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของโลก ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Man Made

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Planet Hollywood Resort & Casino **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 5 LAS VEGAS – BAKERSFIELD – FRESNO ( 1 JUL 2021) / (15 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

อำลาลาสเวกัส ถ่ายรูป Las Vegas Sign แล้วเดินทางสู่เมือง Fresno

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่เมือง เฟรสโน เมืองเล็กๆที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เมืองที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา” เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเกษตร ทำไร่องุ่น ผลิตไวน์ และยังเป็นเมืองในเขตท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติโยเซเมติ

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม DoubleTree by Hilton Fresno Convention Center *** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 6 FRESNO – MONTEREY – SAN FRANCISCO ( 2 JUL 2021) / ( 16 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง Monterey เมืองตากอากาศที่คนอเมริกันนิยมไปพักผ่อน ชมเส้นทาง 17 Miles Drive ถนนเลียบมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยที่สุดในโลก และ ชม Pebble Beach Golf Course ที่จัด PGA Tour ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ท่านสามารถแวะซื้อของที่ระลึกได้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิสโก เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย และเป็นเมืองที่แสนโรแมนติกอันดับต้นๆของโลก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม San Francisco Marriott Union Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 7 SAN FRANCISCO ( 3 JUL 2021) / ( 17 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวชมเมือง Pier 39, Fisherman’s Wharf, Lombard Street, Golden Gate Bridge

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน Union Square ที่มีทั้งร้านค้าแบรนด์ชื่อดัง ตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม San Francisco Marriott Union Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 8 SAN FRANCISCO – NA PA VALLEY ( 4 JUL 2021) / ( 18 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวไร่องุ่น Napa Valley นาปา วัลเล่ย์ ตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวซานพาโบล (San Pablo Bay), มีสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลแปซิฟิกที่หนาวเย็นและหุบเขาที่ร้อนระอุของแคลิฟอร์เนีย ทำให้สามารถปลูกองุ่นได้หลากหลายสายพันธุ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไวน์เทสติ้ง 1 ใน 3 ของไวน์นั้นปลูกใน นาปาเคาน์ตี้ จึงนับว่าเป็นไวน์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในอเมริกา โดยองุ่นที่เป็นดั่งเพชรเม็ดงาม คือ Cabernet Sauvignon ซึ่งปลูกได้เยอะที่สุด นับเป็น 40% ของผลผลิตทั้งหมด

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่สนามบิน San Francisco International Airport

Day 9 SAN FRANCISCO – PHUKET ( 5 JUL 2021) / ( 19 JUL 2021)

00.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค โดยเที่ยวบินที่ CX873

ใช้เวลาในการบิน 14 ชั่วโมง 50 นาที

**บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**

Day 10 HONGKONG – PHUKET (THAILAND) (6 JUL 2021) / ( 20 JUL 2021)

06.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ CX771 ใช้เวลาในการบิน 3 ชั่วโมง 30 นาที

11.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์

 • ราคา 135,000 บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
 • ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการวีซ่า USA ท่านละ 7500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์

วันเดินทาง 2 คณะ รับจำนวนจำกัดเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านั้น

 • 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564
 • 11 – 20 กรกฎาคม 2564

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (economy class) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม 6-8 ท่าน ใช้รถขนาด 12-15 ที่นั่ง, 10-15 ท่าน ใช้รถขนาด 24-30 ที่นั่ง, 16-20 ท่าน ใช้รถขนาด 30-35 ที่นั่ง
 • ค่าบริการผู้นำเที่ยว ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการอาหารเช้า, กลางวัน, ค่ำ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถที่ให้บริการ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าดำเนินการทำ appointment Vaccine ก่อนออกเดินทาง
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ คุ้มครองโควิด-19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท(บริษัทไทยวิวัฒน์)

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าบริการและธรรมเนียมวีซ่า สหรัฐอเมริกา
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม.
 • Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศของทางรัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

Share
Published by
Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 days ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน ออสเตรีย (บาวาเรีย) 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) แฟรงค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ทะเลสาบทิทิเซ่ อุทยานป่าดำ ทิทิเซ่ หมู่บ้านชวานสเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาชุกสปิตเซ่ อินส์บรุค สวารอฟสกี คริสตัลเวิลด์ หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เซนต์วูลฟ์กัง ซาลส์บวร์ก มิวนิก

LOFT-EUR30_Autumn_Germany Bavaria Tirol 8D5N (TG) ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ…

1 week ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กีแวร์นี รูอ็อง โดวิลล์ โดวิลล์ เลอ มงแซงต์มิแชล แซงต์มาโล ตูร์ ลุ่มน้ำลัวร์ ปราสาทเชอนองโซ ปราสาทช็องบอร์ มหานครปารีส ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต

LOFT-EUR57A_Autumn France Normandy 8D5N (TG) เลอ มงแซงต์มิแชล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของฝรั่งเศส กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนภูมิประเทศที่ยกสูงของเกาะนี้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก (more…)

1 week ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด