ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย

กำหนดการเดินทาทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย

 • ตุลาคม 1-7 / 6-12 / 7-13 / 13-19 / 14-20 / 20-26 / 21-27 / 27-2 พ.ย / 28-3 พ.ย.
 • พฤศจิกายน 3-9 / 4-10 / 10-16 / 11-17 / 17-23 / 18-24 / 24-30 / 25-1 ธ.ค.
 • ธันวาคม 1-7 / 2-8 / 8-14 / 9-15 / 15-21 / 16-22

พร้อมรับปลั๊กสำหรับใช้ในญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก/ WIFI ON BUS

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ อาหาร – / – / –

19.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 1-3เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่สอง นาริตะ – เมืองคามาคูระ – พระใหญ่ไดบุตสึ –วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า) – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท อาหาร – / เที่ยง / เย็น

08.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ห่างจากโตเกียว ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 48 กม.เป็นเมืองเล็กๆ ด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ โอบล้อมด้วยขุนเขาทั้งด้านหลังและด้านข้างอีกทั้งมีด้านหน้าที่หันสู่ทะเลซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลักการของฮวงจุ้ยที่รับมาจากจีนทำให้ โยริโมโตะ มินาโมโตะ (Yorimoto Minamoto) โชกุนคนแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เลือกเมืองคามาคุระเป็นที่ตั้งกองบัญชาการและเป็นศูนย์กลางอำนาจการปกครองประเทศ อันเป็นยุคทองแห่งการเริ่มต้นของสมัยคามาคุระ (ค.ศ.1180-1333) และสถาปนาเป็นเมืองหลวงมาเป็นระยะเวลา 141 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1192

นำท่านนมัสการหลวงพ่อโต พระใหญ่แห่งเมืองคามาคูระ หลวงพ่อโตไดบุสึ อันเลื่องชื่อเป็นที่รู้จักกันดีของคนญี่ปุ่น เป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11.35 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนด้านหลังถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ถ้ามองไกลๆ จะเห็นองค์พระที่ไม่สมส่วน ดูจากพระหัตถ์นั้นดูเล็กนิดเดียว หากอยากดูองค์พระนี้ให้สมส่วน ต้องเข้าไปยืนใกล้ๆ ห่างจากองค์พระ 4-5 เมตรแล้วแหงนหน้ามองขึ้นไป จะเห็นองค์พระดูสมส่วนรับกันทั้งองค์สวยงามขึ้น ซึ่งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย และต่อมาในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปี ให้ท่านได้สักการะขอพร คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ใครขอพรประการใดมักสมความปรารถนากันถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องการขอบุตร ให้เวลาท่านเก็บภาพของพระใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้ หากท้องฟ้าสดใส

ให้ท่าน ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิเมื่อสามพันกว่าปีมาแล้ว ที่นี่ในอีกมุมหนึ่งของความงาม ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด สะท้อนลงสู่เบื้องน้ำลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้ด้วย

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า เพื่อเข้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อนถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี

จากนั้นนำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กับเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ำหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดัง และพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟูจิ โนโบคาเอ็น หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะ ฮักไก – ทัวร์มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ ขอนำท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)

นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 – 4 ปี ซึ่งน้ำในบ่อนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำมาดื่มนอกจาก จะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก จากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างเพลิดเพลินสุขสำราญ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เพื่อชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโน่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนากาโน่ เมทโทรโพลิตัน หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองนากาโน่ – วัดเซนโคจิ – อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ – คารุยซาว่า – ช้อปปิ้งที่คารุยซาว่า เอ้าท์เลต อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโน่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ (ZENKOJI TEMPLE) วัดเซนโคจิ ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโน วัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งถือเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดที่มีชื่อเสียงในช่วงยุคสงครามระหว่าง Uesuhi Kenshin และ Takeda Shingen ในช่วงศตวรรษที่ 16 จนถึงทุกวันนี้ วัดนี้เป็นไม่กี่วัดในญี่ปุ่นที่ให้ผู้แสวงบุญได้มาสักการะบูชา แต่ผู้คนก็ยังให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ในอดีตวัดเซนโคจิเป็นเพียงวัดเดียวที่อนุญาตให้สตรีเข้าร่วมพิธีกรรมของวัดได้ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดขั้นนอกชื่อ “ประตูนิโอมง” (Niomon Gate) มีทวารบาลชื่อ “นิโอ” (Nio) ยืนเฝ้าเสาอยู่ คนละด้านของซุ้มประตู ถัดมาเป็นประตูวัดชั้นในเรียกว่า “ประตูซันมง” (Sanmon Gate) มีความสูง 200 เมตร วิหารใหญ่ในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธองค์แรกของประเทศญี่ปุ่นชื่อว่า “อิกโกะ ซันซน อมิตตะ เนียวไร” ที่เชื่อว่าอัญเชิญมาเกาหลีในปี 522 ให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่แห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ (JIGOKUDANI MONKEY PARK) จิโกกุดานิ ที่อาศัยของฝูง “ลิงหิมะ” ที่มีชื่อเสียงทั่วไปโลก ตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งแม่น้ำ โยโคยุ สายน้ำที่ไหลจากที่ราบสูงชิง่ะและต้นน้ำจากน้ำพุร้อนชิบุยุดานากะ มีลิงภูเขาญี่ปุ่นจำนวน 200 ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่โหดร้าย (มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี)โขดหินหยาบและขรุขระและน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน(ด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าจิโกกุดานิหมายถึง“หุบเขาอเวจี”) ก็ตามแต่บริเวณที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนสวรรค์ของลิงภูเขาเหล่านี้ได้ เนื่องจากมีน้ำพุร้อนที่สะสมในบ่ออันเป็นที่ที่ฝูงลิงลงแช่น้ำอย่างคลายความหนาวอย่างสำราญ ให้ท่านได้เก็บภาพความฉลาด และน่ารักของลิงหน้าแดงตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคารุยซาว่า จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่คารุยซาว่า เป็น เอาท์เล็ท มอลล์ ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด ที่แบ่งเป็น 3 โซนคือ 1.โซนเสื้อผ้าและของแบรนด์เนม 2. โซนเครื่องกีฬาและเสื้อผ้าใส่ออกกำลัง 3. โซนของที่ระลึก และอาหาร ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, Dolce & Gabbana, Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, Quiksilver, Big John และอื่น ๆ อีกมากมายฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคารุยซาว่า ปรินซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ทัวร์คารุยซาว่า – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – น้ำตกชิไรโตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ ซึ่งเป็นสวนหินที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะ อยู่บริเวณเชิงเขาอาซามะ เมื่อครั้งอดีต และแผ่ขยายขึ้นไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟ โดยจะมีเส้นทางให้ขับรถชมวิวบริเวณรอบๆ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ แห่งนี้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามแปลกตาเป็นอันดับ 3 ของโลก จากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเที่ยวชมความงามของ น้ำตกชิไรโตะ น้ำตกที่งดงามอยู่ที่เมืองคารุยซะวะ น้ำตกนี้มีความสูงไม่มากนัก แต่มีความกว้าง ถึง 70 เมตร น้ำตกนี้ถูกหอมล้อมไปได้ต้นไม้นานาชนิด โดยเฉพาะต้นเมเปิ้ล ที่จะทำท่านรื่นรมไปกับบรรยากาศโดยรอบ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนำต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย พร้อมนำท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหารสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น มากมายที่ราคาเพียง 100 เยน… ให้ท่านอิสระซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่หก วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายภาพ)

อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) – สนามบินฮาเนดะ อาหาร เช้า / – / –

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชำระร่างกายให้ บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17 …

พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ โตเกียว สกายทรี (ด้านนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยภายในโตเกียว สกายทรี มีสิ่งอำนวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยแนะนำแหล่งช้อปปิ้งให้กับท่าน หรือ เลือกเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

หากท่านใดต้องการเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 2,200 บาท

***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ด้วยทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ ได้เสกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผู้ใหญ่นี้ขึ้นมา ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกับการ์ตูนของวอลดิสนีย์ ที่มาปรากฎโฉม โชว์ความน่ารักกันที่นี่ทุกวัน อาทิ มิกกี้ มินนี่ เมาส์ โดนัลดักก์ พร้อมให้ท่านได้เก็บประสบการณ์อันแสนประทับใจกับการถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนดัง และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกแบ่งเป็น 7 โซน คือ 1.โซน World Bazaar โซนนี้ส่วนมากเป็นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันแบบไม่อั้น, 2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่า เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Pirate of the Caribbean, 3.โซน Western land โซนดินแดนแห่งโลกตะวันตก เครื่องเล่นที่แนะนำคือ Big Thunder Mountain, 4.โซน Critter Country เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซน Toontown ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย์, 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย สนุกสนานท้าทายความมันส์ หรืออิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่าง ต่อเนื่อง

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ อาหาร – / – / –

00.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

04.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย

 • 1-7 ตุลาคม 2557
 • 6-12 ตุลาคม 2557
 • 7-13 ตุลาคม 2557
 • 13-19 ตุลาคม 2557
 • 14-20 ตุลาคม 2557
 • 20-26 ตุลาคม 2557
 • 21-27 ตุลาคม 2557
 • 27 ตุลาคม -2  พฤศจิกายน 2557
 • 28 ตุลาคม -3  พฤศจิกายน 2557
 • 3 – 9 พฤศจิกายน 2557
 • 4 – 10 พฤศจิกายน 2557
 • 10 – 16 พฤศจิกายน 2557
 • 11 – 17 พฤศจิกายน 2557
 • 17 – 23 พฤศจิกายน 2557
 • 18 – 24 พฤศจิกายน 2557
 • 24 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557
 • 1 – 7 ธันวาคม 2557
 • 2 – 8 ธันวาคม 2557
 • 8 – 14 ธันวาคม 2557
 • 9 – 15 ธันวาคม 2557
 • 15 – 21 ธันวาคม 2557
 • 16 – 22 ธันวาคม 2557

ราคาทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย อัตราค่าบริการ

 • ราคารวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว
 • ผู้ใหญ่ 58,900 38,900
 • เด็กมีเตียง 59,900 36,900
 • เด็กไม่มีเตียง 49,900 31,900
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 7,900

***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป

***หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย  อัตรานีั้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2557 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารสั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์

หมายเหตุทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2014 ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ ทัวร์นากาโน่ ทัวร์คามาคูระ ทัวร์มัสซึโมโต้ ทัวร์คารุยซาว่า ทัวร์โตเกียว 7 วัน 4 คืน การบินไทย

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด