ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน 8 คืน ทัวร์สุขภาพ 4-13, 18-27 มิถุนายน 2564 และ 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 ลอสแองเจลิส ถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 แอลเอดาวน์ทาวน์ ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส ลาสเวกัส Las Vegas Premium Outlet Grand Canyon West Rim เฟรสโน Monterey Pier 39 Fisherman’s Wharf Lombard Street Golden Gate Bridge Union Square ไร่องุ่น Napa Valley

LOFT-2W21_WEST USA 10D8N

**รับจำนวนจำกัด เพียงคณะละ 15 ท่าน เท่านั้น** นำท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีสที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66) Hollywood Sign สัญลักษณ์ของแอลเอ, ถนนฮอลลีวูด (Hollywood) สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแห่งฮอลลีวูด ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ และด้านหน้าของไชนีสเธียร์เตอร์ เยี่ยมชมย่านแอลเอดาวน์ทาวน์ 4 ถนน Olvera ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ของแอลเอ

DAY 1 BANGKOK – LOS ANGLES (27 JUN 2021)

12.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตู 6 สายการบินคาเธย์ แปซิฟิต

15.00 น. ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX654 ใช้เวลาในการบิน 3 ช.ม.

19.00 น. ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน ( 5 ชั่วโมง. 55 นาที)

00.05 น. ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส (LAX International Airport) โดยเที่ยวบินที่ CX880
( 28 มิ.ย.) ใช้เวลาในการบิน 12 ชั่วโมง 55 นาที **บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**

22.35 น. ถึงท่าอากาศยาน นครลอสแองเจลิส หรือ เมืองนางฟ้า meet & greet นำท่านสู่ที่พักอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 2 LOS ANGELES (28 JUN 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม **Appointment**

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีสที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66) Hollywood Sign สัญลักษณ์ของแอลเอ, ถนนฮอลลีวูด (Hollywood) สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแห่งฮอลลีวูด ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ และด้านหน้าของไชนีสเธียร์เตอร์ เยี่ยมชมย่านแอลเอดาวน์ทาวน์ 4 ถนน Olvera ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ของแอลเอ และชื่อเมืองนี้ก็ได้ชื่อมาจากโบสถ์เก่าแก่ในย่านนี้ The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบนี้มีร้านอาหารเม็กซิกันดี ๆ หลายร้านรวมทั้งร้านเค้าร้านเล็ก ๆ มากมายอีกด้วย ย่านไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของสังคมชั้นสูง

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 3 LOS ANGELES – BARSTOW – LAS VEGAS (29 JUN 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. เดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Sin City) โดยผ่านเมืองบาร์สโตว์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง Las Vegas Premium Outlet
นำท่านเข้าสู่ย่านลาสเวกัส บูโลวาร์ด ถือได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองที่มีแหล่งบันเทิง เอนเตอร์เทน คาสิโน เรียงราย ประดับไปด้วยแสงไฟนับล้านๆดวงเลยทีเดียว

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Planet Hollywood Resort & Casino **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 4 LAS VEGAS – GRAND CANYON SKYWALK – LAS VEGAS (30 JUN 2021)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ Grand Canyon West Rim ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก เปิดประสบการณ์บน Skywalk ต้นแบบเป็นแห่งแรกของโลก ชมวิวแบบพาโนรามาของแกรนด์แคนยอน 2 จุด คือ Guono Point และ Eagle Point

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปิคนิค)

บ่าย เดินทางกลับสู่ลาสเวกัส อิสระให้ท่านได้ชมแสงสีของเมือง ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของโลก ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Man Made

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Planet Hollywood Resort & Casino **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 5 LAS VEGAS – BAKERSFIELD – FRESNO (1 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

อำลาลาสเวกัส ถ่ายรูป Las Vegas Sign แล้วเดินทางสู่เมือง Fresno

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่เมือง เฟรสโน เมืองเล็กๆที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เมืองที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา” เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเกษตร ทำไร่องุ่น ผลิตไวน์ และยังเป็นเมืองในเขตท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติโยเซเมติ

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม DoubleTree by Hilton Fresno Convention Center *** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 6 FRESNO – MONTEREY – SAN FRANCISCO (2 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง Monterey เมืองตากอากาศที่คนอเมริกันนิยมไปพักผ่อน ชมเส้นทาง 17 Miles Drive ถนนเลียบมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยที่สุดในโลก และชม Pebble Beach Golf Course ที่จัด PGA Tour ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ท่านสามารถแวะซื้อของที่ระลึกได้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิสโก เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย และเป็นเมืองที่แสนโรแมนติกอันดับต้นๆของโลก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม San Francisco Marriott Union Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 7 SAN FRANCISCO ( 3 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวชมเมือง Pier 39, Fisherman’s Wharf, Lombard Street, Golden Gate Bridge

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน Union Square ที่มีทั้งร้านค้าแบรนด์ชื่อดัง ตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม San Francisco Marriott Union Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 8 SAN FRANCISCO – NA PA VALLEY ( 4 JUL 2021)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวไร่องุ่น Napa Valley นาปา วัลเล่ย์ ตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวซานพาโบล (San Pablo Bay), มีสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลแปซิฟิกที่หนาวเย็นและหุบเขาที่ร้อนระอุของแคลิฟอร์เนีย ทำให้สามารถปลูกองุ่นได้หลากหลายสายพันธุ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไวน์เทสติ้ง 1 ใน 3 ของไวน์นั้นปลูกใน นาปาเคาน์ตี้ จึงนับว่าเป็นไวน์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในอเมริกา โดยองุ่นที่เป็นดั่งเพชรเม็ดงาม คือ Cabernet Sauvignon ซึ่งปลูกได้เยอะที่สุด นับเป็น 40% ของผลผลิตทั้งหมด

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่สนามบิน San Francisco International Airport

Day 9 SAN FRANCISCO – PHUKET ( 5 JUL 2021)

00.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิคโดยเที่ยวบินที่CX873
ใช้เวลาในการบิน 14 ชั่วโมง 50 นาที **บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**

Day 10 HONGKONG – PHUKET (THAILAND) ( 6 JUL 2021)

06.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ CX771 ใช้เวลาในการบิน 3 ชั่วโมง 30 นาที

11.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์

 • ราคา 140,000 บาท พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
 • ค่าวีซ่าค่าธรรมเนียม+ค่าบริการวีซ่า USA ท่านละ 7,500 บาท **ไม่รวมในค่าทัวร์**

วันเดินทาง 3 คณะ **รับจำนวนจำกัด เพียงคณะละ 15 ท่าน เท่านั้น**

 • 4-13 มิถุนายน 2564
 • 18-27 มิถุนายน 2564
 • 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (economyclass) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันพักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม 6-8 ท่าน ใช้รถขนาด 12-15 ที่นั่ง, 10-15 ท่าน ใช้รถขนาด 24-30 ที่นั่ง, 16-20 ท่านใช้รถขนาด 30-35 ที่นั่ง
 • ค่าบริการผู้นำเที่ยวดูแลคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการอาหารเช้า,กลางวัน,ค่ำ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถที่ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าดำเนินการทำ appointment Vaccine ก่อนออกเดินทาง
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพคุ้มครองโควิด 19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท (บริษัท ไทยวิวัฒน์)

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าบริการและธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม.
 • Alternative State Quarantine(ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด19เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศของทางรัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Vaccine Free

 • การรับวัคซีนฟรีจากสถานที่ได้รับอนุญาตให้มีการแจกจ่ายวัคซีนแก่ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกาสามารถรับวัคซีนได้ตามที่มีอยู่ในโควต้า แต่กฏเกณฑ์ต่างๆรัฐแต่ละรัฐจะออกกฏมาไม่เหมือนกัน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาวัคซีนที่ท่านสามารถได้รับในขณะนี้จะมีอยู่ดังนี้
 • Pfizer ท่านต้องฉีด 2โดส ระยะเวลาห่างของโดส 2 ต้องรอ 21 วัน
 • Moderna ท่านต้องฉีด 2 โดสระยะเวลาห่างของโดส 2 ต้องรอ 28 วัน
 • Johnson & Johnson ท่านฉีด 1 โดสเท่านั้น

ทางบริษัทฯ เลือกจองวัคซีน Johnson&Johnson เพราะท่านไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป แต่คุณภาพและประสิทธิภาพรวมถึงสุขภาพของตัวท่านเองควรพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่หรือปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง วัคซีนได้รับการรับรองจากCDCหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ซึ่งท่านไม่สามารถเรียกร้องเอาผิดจากผู้ให้บริการวัคซีนได้

การเข้าเมือง

 • เป็นไปตามหลักสากล นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้างมีการจองโรงแรมที่พัก,พาหนะ,สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไว้พร้อมหรือไม่การพิจารณาของ Immigration จะพิจารณาจากความตั้งใจในการมาท่องเที่ยว และไม่มีวัตถุประสงค์ในการละทิ้งถิ่นฐานเดิม โดยเฉพาะในช่วงเวลาการระบาดโควิดดังนั้นการขอดูหลักฐาน เช่น สถานะการเงิน,การงาน,หรือธุรกิจในประเทศที่ให้ความเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ละทิ้งถิ่นฐานและมาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฏหมาย
 • การปฏิเสธในการไม่ให้เข้าประเทศ Immigration จะแจ้งเหตุผลในข้อสงสัยหรือมีการพบการกระทำผิด (BlackList) ซึ่งทางบริษัททัวร์หรือผู้นำเที่ยวมิอาจเข้าไปช่วยแก้ต่างได้

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด