ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน ทัวร์สุขภาพ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564 นิวยอร์ค อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ สะพานบรูคลิน ตึกเอ็มไพรสเตท วู๊ดเบอร์รี่ เอ๊าท์เล็ท สะพานบรูคลิน ดัมโบ้ ล่องเรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท แอตแลนติก ซิตี้ ฟิลลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี สถาบันสมิทธิโซเนียน พิพิธภัณฑ์นาซ่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ทำเนียบขาว วอชิงตัน ดีซี

LOFT-2W21_East USA 9D6N 25 Jun – 3 July 2021

ฉีดยาป้งกันโควิด19 *รับไม่เกิน 30 ท่าน** พาท่านลงเรือ Circle Line สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่ งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบ 100 ปี

25 มิย. 64 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ “เช็คอิน”

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline

26 มิย. 64 กรุงเทพฯ – ดูไบ – นิวยอร์ค (เจเอฟเค)

01.45 น. คณะเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 (Airbus 380) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 10 นาที

04.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง

08.35 น. คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจเอฟเค โดยเที่ยวบินที่ EK 201 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 55 นาที

*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***

14.25 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเจเอฟเค นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****

27 มิย. 64 นิวยอร์ค – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – สะพานบรูคลิน – ตึกเอ็มไพรสเตท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** shot 1 Injection 1 Dose for protecting Covid-19 at Times Square***

นำคณะชม มหานครนิวยอร์ก เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก สู่เขตโลเวอร์ทาวน์ ชมศูนย์กลางทางการเงินของโลกที่ Wall Street และสัญลักษณ์รูปปั้นวัวกระทิง ที่ผู้คนต่างนิยมมาถ่ายรูป สู่แบตเตอร์รี่ปาร์ค ไปถ่ายรูป Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ ความทรงจำหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านไปถ่ายรูปกับ The Vessel สถาปัตยกรรมสุดล้ำแห่งโลกอนาคต เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่กลางนิวยอร์ก ตึกแฟลตไอออน (Flatiron Building) นำคณะขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน 5th Avenue ห้างสรรพสินค้า Macy’s

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****

28 มิย. 64 นิวยอร์ค – วู๊ดเบอร์รี่ – เอ๊าท์เล็ท – สะพานบรูคลิน – ดัมโบ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกาฝั่งตะวันออก เชิญท่านเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งใน Premium Outlet โดยมีร้านค้ามากกว่า 250 ร้านค้าในราคาถูกสินค้าคุณภาพดีมีทั้งสินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนม เช่น Gucci, Dior, Diesel, Nike, Celine, Bottega Veneta, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Coach, The North Face, Armani Outlet, Belenciaga, Bally, Columbia Factory Store, Dolce & Gabbana, Disney Outlet Store เป็นต้น

***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่า จึงไม่มีอาหารกลางวันบริการ***

เดินทางกลับนิวยอร์ค แวะถ่ายรูปกับสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) แลนด์มาร์คสำคัญสุดเท่ แห่งมหานครนิวยอร์กร้านบูติกอินดี้ ร้านอาหารชั้นนำ และร้านกาแฟสุดเก๋ในย่าน Dumbo อันทันสมัยมีฉากหลังสวยๆ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****

อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปเที่ยวชมย่านไทมส์แควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กให้ จนได้รับการขนานนามว่า City of Lights กับบรรยากาศที่มี แสง สี เสียงงามเลิศ

29 มิย. 64 นิวยอร์ค – ล่องเรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. ลงเรือ Circle Line สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบ 100 ปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ แอตแลนติก ซิตี้ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ตั้งอยู่บนเกาะ Absecon รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีชายหาดที่น่าสนใจ คาสิโน ห้องอาหาร บาร์และสวนสนุกที่ท่าเรือ ยังคงมีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Caesars Atlantic City Hotel & Casino หรือเทียบเท่า ****

30 มิย. 64 แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ ฟิลลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ กรงุวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองอย่างสวยงามและเป็นระเบียบ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของรัฐบาลกลางหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆสร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****

01 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิทธิโซเนียน – พิพิธภัณฑ์นาซ่า – พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา – ทำเนียบขาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลสิก์สูง 169 เมตรโดดเด่นเป็นสง่า อนุสรณ์สถานลินคอล์น ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านอับราฮัมลินคอลน์ ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา , อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ประพันธ์ประกาศอิสรภาพของสหรัฐ อเมริกา อาคารรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการ เมืองของอเมริกามากกว่า 200 ปี นำท่านไปถ่ายรูปและชมทำเนียบขาว หรือ ไวท์เฮาส์ จากด้านนอก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย รอประกาศจากสถาบันสมิทธ์โซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 สถาบันแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในโลก
• NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องจัดแสดงกระดูกไดโนเสาร์ ฟอสซิล หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และ HOPE DIAMOND เพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส และได้ชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาป
• NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์การบิน

**หากวันเดินทางที่ไปถึงทางสถาบันฯยังไม่มีการเปิดให้เข้าชม โปรแกรมจะปรับเปลี่ยนเป็นการไปช้อปปิ้งแทน**

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****

02 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส

10.55 น. คณะเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ EK 232 (Boeing 777) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 10 นาที

*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล อยู่ในระหว่างทำการบิน ***

03 กค. 64 ดูไบ – ภูเก็ต (State Quarantine)

08.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง

10.30 น. คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ประเทศไทย) โดยเที่ยวบินที่ EK 378 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 30 นาที

20.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

State Quarantine

 • ระยะที่สองเริ่ม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนดก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่สำหรับพื้นที่อื่นๆยังคงต้องกักตัว 7 วัน

ราคาทัวร์ (เพียงคณะเดียวไม่เกิน 30 ท่าน)

 • ราคา 129,000 บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
 • ****Business Class จ่ายเพิ่มประมาณ 100,000–110,000 บาท****
 • ค่าวีซ่าค่าธรรมเนียม+ค่าวีซ่า USA ท่านละ 7,500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (economy class) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันพักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม 10-15 ท่านใช้รถขนาด 24-30 ที่นั่ง, 16-20 ท่านใช้รถขนาด 30-35 ที่นั่ง
 • ค่าบริการผู้นำเที่ยวดูแลคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการอาหารเช้า,กลางวัน,ค่ำ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว Circle Line Liberty Cruise/Empire State Tower
 • ค่าทิปพนักงานขับรถที่ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพคุ้มครองโควิด 19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท (บริษัท ไทยวิวัฒน์)
 • NYC STATE COMPLEMENTARY TO TOURIST
 • ***VACCINATION DISTRIBUTE JOHNSON & JOHNSON SHOTS AT TIMES SQUARE***

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าบริการและธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม.

State Quarantine (SQ)

 • ระยะที่สองเริ่ม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนดก็ไม่จำเป็นต้องกักตัวแต่สำหรับพื้นที่อื่นๆยังคงต้องกักตัว 7 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

VaccineFree

 • เป็นไปตามประกาศของรัฐนิวยอร์คเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมหานครนิวยอร์คพร้อมรับวัคซีนได้ฟรีทุกคน

การเข้าเมือง

 • เป็นไปตามหลักสากล นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้าง มีการจองโรงแรมที่พัก,พาหนะ,สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไว้พร้อมหรือไม่ การพิจารณาของ Immigration จะพิจารณาจากความตั้งใจในการมาท่องเที่ยวและไม่มีวัตถุประสงค์ในการละทิ้งถิ่นฐานเดิมโดยเฉพาะในช่วงเวลาการระบาดโควิด ดังนั้นการขอดูหลักฐาน เช่น สถานะการเงิน,การงาน,หรือธุรกิจในประเทศที่ให้ความเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ละทิ้งถิ่นฐานและมาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฏหมาย
 • การปฏิเสธในการไม่ให้เข้าประเทศ Immigration จะแจ้งเหตุผลในข้อสงสัยหรือมีการพบการกระทำผิด (BlackList) ซึ่งทางบริษัททัวร์หรือผู้นำเที่ยวมิอาจเข้าไปช่วยแก้ต่างได้

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด