ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน ทัวร์สุขภาพ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564 นิวยอร์ค อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ สะพานบรูคลิน ตึกเอ็มไพรสเตท วู๊ดเบอร์รี่ เอ๊าท์เล็ท สะพานบรูคลิน ดัมโบ้ ล่องเรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท แอตแลนติก ซิตี้ ฟิลลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี สถาบันสมิทธิโซเนียน พิพิธภัณฑ์นาซ่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ทำเนียบขาว วอชิงตัน ดีซี

LOFT-2W21_East USA 9D6N 25 Jun – 3 July 2021

ฉีดยาป้งกันโควิด19 *รับไม่เกิน 30 ท่าน** พาท่านลงเรือ Circle Line สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่ งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบ 100 ปี

25 มิย. 64 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ “เช็คอิน”

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline

26 มิย. 64 กรุงเทพฯ – ดูไบ – นิวยอร์ค (เจเอฟเค)

01.45 น. คณะเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 (Airbus 380) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 10 นาที

04.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง

08.35 น. คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจเอฟเค โดยเที่ยวบินที่ EK 201 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 55 นาที

*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***

14.25 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเจเอฟเค นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****

27 มิย. 64 นิวยอร์ค – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – สะพานบรูคลิน – ตึกเอ็มไพรสเตท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***Vaccination distribute Johnson & Johnson shots at Times Square***

นำคณะชม มหานครนิวยอร์ก เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก สู่เขตโลเวอร์ทาวน์ ชมศูนย์กลางทางการเงินของโลกที่ Wall Street และสัญลักษณ์รูปปั้นวัวกระทิง ที่ผู้คนต่างนิยมมาถ่ายรูป สู่แบตเตอร์รี่ปาร์ค ไปถ่ายรูป Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ ความทรงจำหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านไปถ่ายรูปกับ The Vessel สถาปัตยกรรมสุดล้ำแห่งโลกอนาคต เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่กลางนิวยอร์ก ตึกแฟลตไอออน (Flatiron Building) นำคณะขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน 5th Avenue ห้างสรรพสินค้า Macy’s

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****

28 มิย. 64 นิวยอร์ค – วู๊ดเบอร์รี่ – เอ๊าท์เล็ท – สะพานบรูคลิน – ดัมโบ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกาฝั่งตะวันออก เชิญท่านเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งใน Premium Outlet โดยมีร้านค้ามากกว่า 250 ร้านค้าในราคาถูกสินค้าคุณภาพดีมีทั้งสินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนม เช่น Gucci, Dior, Diesel, Nike, Celine, Bottega Veneta, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Coach, The North Face, Armani Outlet, Belenciaga, Bally, Columbia Factory Store, Dolce & Gabbana, Disney Outlet Store เป็นต้น

***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่า จึงไม่มีอาหารกลางวันบริการ***

เดินทางกลับนิวยอร์ค แวะถ่ายรูปกับสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) แลนด์มาร์คสำคัญสุดเท่ แห่งมหานครนิวยอร์กร้านบูติกอินดี้ ร้านอาหารชั้นนำ และร้านกาแฟสุดเก๋ในย่าน Dumbo อันทันสมัยมีฉากหลังสวยๆ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****

อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปเที่ยวชมย่านไทมส์แควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กให้ จนได้รับการขนานนามว่า City of Lights กับบรรยากาศที่มี แสง สี เสียงงามเลิศ

29 มิย. 64 นิวยอร์ค – ล่องเรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. ลงเรือ Circle Line สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบ 100 ปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ แอตแลนติก ซิตี้ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ตั้งอยู่บนเกาะ Absecon รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีชายหาดที่น่าสนใจ คาสิโน ห้องอาหาร บาร์และสวนสนุกที่ท่าเรือ ยังคงมีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Caesars Atlantic City Hotel & Casino หรือเทียบเท่า ****

30 มิย. 64 แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ ฟิลลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ กรงุวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองอย่างสวยงามและเป็นระเบียบ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของรัฐบาลกลางหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆสร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****

01 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิทธิโซเนียน – พิพิธภัณฑ์นาซ่า – พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา – ทำเนียบขาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลสิก์สูง 169 เมตรโดดเด่นเป็นสง่า อนุสรณ์สถานลินคอล์น ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านอับราฮัมลินคอลน์ ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา , อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ประพันธ์ประกาศอิสรภาพของสหรัฐ อเมริกา อาคารรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการ เมืองของอเมริกามากกว่า 200 ปี นำท่านไปถ่ายรูปและชมทำเนียบขาว หรือ ไวท์เฮาส์ จากด้านนอก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย รอประกาศจากสถาบันสมิทธ์โซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 สถาบันแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในโลก
• NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องจัดแสดงกระดูกไดโนเสาร์ ฟอสซิล หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และ HOPE DIAMOND เพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส และได้ชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาป
• NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์การบิน

**หากวันเดินทางที่ไปถึงทางสถาบันฯยังไม่มีการเปิดให้เข้าชม โปรแกรมจะปรับเปลี่ยนเป็นการไปช้อปปิ้งแทน**

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****

02 กค. 64 วอชิงตัน ดีซี – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส

10.55 น. คณะเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ EK 232 (Boeing 777) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 10 นาที

*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล อยู่ในระหว่างทำการบิน ***

03 กค. 64 ดูไบ – ภูเก็ต (State Quarantine)

08.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง

10.30 น. คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ประเทศไทย) โดยเที่ยวบินที่ EK 378 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 30 นาที

20.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

State Quarantine

 • ระยะที่สองเริ่ม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนดก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่สำหรับพื้นที่อื่นๆยังคงต้องกักตัว 7 วัน

ราคาทัวร์ (เพียงคณะเดียวไม่เกิน 30 ท่าน)

 • ราคา 129,000 บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
 • ****Business Class จ่ายเพิ่มประมาณ 100,000–110,000 บาท****
 • ค่าวีซ่าค่าธรรมเนียม+ค่าวีซ่า USA ท่านละ 7,500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (economy class) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันพักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม 10-15 ท่านใช้รถขนาด 24-30 ที่นั่ง, 16-20 ท่านใช้รถขนาด 30-35 ที่นั่ง
 • ค่าบริการผู้นำเที่ยวดูแลคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการอาหารเช้า,กลางวัน,ค่ำ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว Circle Line Liberty Cruise/Empire State Tower
 • ค่าทิปพนักงานขับรถที่ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพคุ้มครองโควิด 19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท (บริษัท ไทยวิวัฒน์)
 • NYC STATE COMPLEMENTARY TO TOURIST
 • ***VACCINATION DISTRIBUTE JOHNSON & JOHNSON SHOTS AT TIMES SQUARE***

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าบริการและธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม.

State Quarantine (SQ)

 • ระยะที่สองเริ่ม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนดก็ไม่จำเป็นต้องกักตัวแต่สำหรับพื้นที่อื่นๆยังคงต้องกักตัว 7 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

VaccineFree

 • เป็นไปตามประกาศของรัฐนิวยอร์คเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมหานครนิวยอร์คพร้อมรับวัคซีนได้ฟรีทุกคน

การเข้าเมือง

 • เป็นไปตามหลักสากล นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้าง มีการจองโรงแรมที่พัก,พาหนะ,สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไว้พร้อมหรือไม่ การพิจารณาของ Immigration จะพิจารณาจากความตั้งใจในการมาท่องเที่ยวและไม่มีวัตถุประสงค์ในการละทิ้งถิ่นฐานเดิมโดยเฉพาะในช่วงเวลาการระบาดโควิด ดังนั้นการขอดูหลักฐาน เช่น สถานะการเงิน,การงาน,หรือธุรกิจในประเทศที่ให้ความเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ละทิ้งถิ่นฐานและมาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฏหมาย
 • การปฏิเสธในการไม่ให้เข้าประเทศ Immigration จะแจ้งเหตุผลในข้อสงสัยหรือมีการพบการกระทำผิด (BlackList) ซึ่งทางบริษัททัวร์หรือผู้นำเที่ยวมิอาจเข้าไปช่วยแก้ต่างได้

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

Share
Published by
Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 days ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน ออสเตรีย (บาวาเรีย) 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) แฟรงค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ทะเลสาบทิทิเซ่ อุทยานป่าดำ ทิทิเซ่ หมู่บ้านชวานสเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาชุกสปิตเซ่ อินส์บรุค สวารอฟสกี คริสตัลเวิลด์ หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เซนต์วูลฟ์กัง ซาลส์บวร์ก มิวนิก

LOFT-EUR30_Autumn_Germany Bavaria Tirol 8D5N (TG) ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ…

1 week ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กีแวร์นี รูอ็อง โดวิลล์ โดวิลล์ เลอ มงแซงต์มิแชล แซงต์มาโล ตูร์ ลุ่มน้ำลัวร์ ปราสาทเชอนองโซ ปราสาทช็องบอร์ มหานครปารีส ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต

LOFT-EUR57A_Autumn France Normandy 8D5N (TG) เลอ มงแซงต์มิแชล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของฝรั่งเศส กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนภูมิประเทศที่ยกสูงของเกาะนี้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก (more…)

1 week ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด